990-91262C-031

Förbered för signalkablar

 1. Ta bort de övre genomföringsplattorna och de övre borstplattorna från UPS:en. Dessa är för signalkabeldragning.
 2. Gör något av följande:
  • För installation utan kabelkanaler: Återmontera borstplattorna.
  • För installation med kabelkanaler: Borra ett hål i genomföringsplattorna för kabelkanaler, installera kabelkanaler och återmontera genomföringsplattorna.
 3. Ta bort de markerade höljena.
 4. Dra non-Class 2/non-SELV-signalkablarna genom den högra borst-/genomföringsplattan.
 5. Dra Class 2/SELV-signalkablarna genom den vänstra och den mellersta borst-/genomföringsplattan.

  UPS utan kabelkanaler

  UPS med kabelkanaler

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?