990-91262D-031

Anslut signalkablarna

OBSERVERA
Risk för utrustningsskador
Alla Class 2/SELV signalkablar skall vara dubbelisolerade/mantlade och klara minst 30 VDC. Alla non-Class 2/non-SELV signalkablar skall vara dubbelisolerade/mantlade och klara minst 600 VDC.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.

Vy framifrån av UPS:en – Kort 640-4843 och 640-4864

 1. Anslut Class 2/SELV-signalkablarna från byggnadens nödavstängare till kort 640-4864 på terminalen J6600 i UPS:en i enlighet med ett av alternativen nedan.

  Nödavstängningskretsen behandlas som en Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretsarna måste isoleras från de primära kretsarna. Anslut inte någon krets till nödavstängarens anslutningssplint om det inte kan bekräftas att kretsen är Class 2/SELV.

  Konfigurationer för nödavstängare (640-4864 terminal J6600, 1–9)

  EPO-ingången stöder 24 VDC.

  OBS: Standardinställningen för EPO-aktiveringen innebär avstängning av växelriktaren.

  Kontakta Schneider Electric om du istället vill att aktiveringen av nödavstängaren ska överföra UPS:en till en tvingad statisk bypassdrift.

 2. Anslut Class 2/SELV-signalkablarna från tillbehören till kort 640-4864 i UPS:en. Följ instruktionerna i tillbehörsmanualerna.
 3. Anslut Class 2/SELV-signalkablarna till ingångskontakterna och utgångsreläerna på kort 640-4864 i UPS:en.

  Anslut inte någon krets till ingångskontakterna om det inte kan bekräftas att kretsen är Class 2/SELV.

  Ingångskontakterna stöder 24 VDC 10 mA. Alla anslutna kretsar måste ha samma spänningsreferens: 0 V.

  Namn Beskrivning Plats
  IN _1 (ingångskontakt 1) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 1–2
  IN _2 (ingångskontakt 2) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 3–4
  IN _3 (ingångskontakt 3) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 5–6
  IN _4 (ingångskontakt 4) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 7–8

  Utgångsreläerna stöder 24 VAC/VDC 1 A. Alla externa kretsar måste säkras med snabba 1 A-säkringar.

  Namn Beskrivning Plats
  OUT _1 (utgångsrelä 1) Konfigurerbart utgångsrelä 640-4864 terminal J6617, 1–3
  OUT _2 (utgångsrelä 2) Konfigurerbart utgångsrelä 640-4864 terminal J6617, 4–6
  OUT _3 (utgångsrelä 3) Konfigurerbart utgångsrelä 640-4864 terminal J6617, 7–9
  OUT _4 (utgångsrelä 4) Konfigurerbart utgångsrelä 640-4864 terminal J6617, 10–12
 4. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna från tillbehören till kort 640-4843 i UPS:en. Följ instruktionerna i tillbehörsmanualerna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?