990-91262C-031

Anslut kraftkablarna

OBS!
Risk för utrustningsskador
För att säkerställa korrekt lastfördelning i bypassdrift i ett parallellsystem:
 • Alla bypasskablar måste ha samma längd för samtliga UPS-enheter.
 • Alla utgångskablar måste ha samma längd för samtliga UPS-enheter.
 • Alla ingångskablar måste ha samma längd för alla UPS-enheter (krävs endast i singelmatade system).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
OBS: UPS:en är konfigurerad för TNS-jordningssystem. Installation med 3-ledarsystem som utnyttjar byglingsskena kommer att resultera i högre läckström.
 1. Ta bort de markerade plattorna.
 2. Endast för TN-C/3-kabeljordningssystem: Flytta byglingsskenorna från läge (A) till läge (B) för att ansluta N-skenan till G/PE-samlingsskenan.
 3. Endast för 2-håliga NEMA-plattor: Installera kitet GVSOPT020 (option) för 2-håliga NEMA-plattor:
  1. Installera de nio 2-håliga NEMA-plattorna för ingång/bypass/utgång (artikelnummer 880-5803) som visas.
  2. Installera de tre 2-håliga NEMA-plattorna för DC och N (artikelnummer 880-5802) som visas.
  3. Installera de 2-håliga NEMA-plattorna för utrustningens jordledare/PE (artikelnummer 880-5801) som visas.
 4. Dra kraftkablarna genom kabelboxen och till UPS:ens framsida.
 5. Anslut utrustningens jordledare/PE-kablar.
 6. Anslut ingångskablarna.
 7. För system med dubbel matning: Anslut bypasskablarna.
 8. Anslut utgångskablarna.
 9. För installation med ett externt placerat modulärt batteriskåp: Anslut DC-kablarna till DC-samlingsskenorna.
 10. För installation med ett intilliggande modulärt batteriskåp: Se Anslut kraftkablarna från ett intilliggande modulärt batteriskåp.
 11. Återmontera de tre plattorna som togs bort i steg 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?