990-91262C-031

Anslut IMB-signalkablarna för förenklat 1+1 parallellsystem

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna för att garantera tillräcklig isolering.

Använd kitet GVSOPT006 (option) för denna procedur.

  1. Ta bort den statiska omkopplaren.
  2. Ta bort den markerade plattan.
  3. Installera en extra AUX-omkopplare (medföljer) på den interna underhållsbrytaren IMB på båda UPS:erna.
  4. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna mellan de två UPS-enheterna.

    Vy bakifrån av höger sida av förenklat 1+1 parallellsystem

  5. Installera det medföljande höljet i det övre högra hörnet.
  6. Återmontera plattan och den statiska omkopplaren.
  7. Återmontera den högra sidopanelen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?