990-91262C-031

Installera jordbävningsskydd (option)

Använd monteringssatsen för jordbävningskit GVSOPT016 för denna procedur.

 1. Sätt fast den bakre förankringsenheten i golvet. Använd lämplig skruv för golvtypen – håldiametern i de bakre fästena är ø13 mm. Minimikravet är storlek M12 i god stålkvalitet (8,8).

  Vy bakifrån

 2. Ta bort bultarna och ta bort det bakre vinkelfästet. Spara bultarna för installation av intilliggande skåp.

  Vy bakifrån

 3. Montera den bakre skenan på UPS:en med de medföljande M8-bultarna.

  UPS:en bakifrån

 4. Skjut UPS:en på plats så att den bakre skenan sitter ihop med de bakre fästena. Den främre skenan monteras i det sista monteringssteget.

  UPS:en bakifrån

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?