990-5912D-034

Galaxy VS UPS’de Basitleştirilmiş 1+1 Paralel Sistem Tercihi için Sinyal Kablolarını Bağlayın

NOT: Kesici gösterge lambaları UPS 1 tarafından sağlanır ve sadece UPS 1 çalışırken çalışır.
NOT: AUX anahtarları UPS ile gelen isteğe bağlı GVSOPT006 paralel ​​kurulum kitindedir.
NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin ve Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayrı çekin.
 1. Cihaz giriş kesicisi UIB/statik anahtar giriş kesicisi SSIB'ye ve bakım bypass kesicisi MBB'ye bir AUX anahtarı takın.
  1. UIB/SSIB ve MBB kesicisinde AUX anahtarı kapağını çıkarın.
  2. AUX anahtarını UIB/SSIB ve MBB kesicisindeki GVSOPT006 ​​kitinden takın.
  3. non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını UIB/SSIB ve MBB kesicisindeki AUX anahtarına bağlayın.
  4. UIB/SSIB ve MBB kesicisindeki AUX anahtarı kapağını tekrar takın.
  5. Yalnızca GVSBPSU80K120H: Baralardan doğru ayrımı sağlamak için sinyal kablolarını plastik kelepçelere bağlayın.

   GVSBPSU10K20H

   GVSBPSU20K60H

   GVSBPSU80K120H

 2. Kesici gösterge lambaları için Class 2/SELV sinyal kablolarını bakım bypass panelindeki kontrol terminali bloğundan konfigürasyonunuza göre UPS'lere bağlayın.
  NOT: Kesici gösterge lamba devresi Class 2/SELV olarak kabul edilir. Class 2/SELV devreler, ana devreden izole edilmelidir. Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar kesici gösterge lamba terminallerine herhangi bir devre bağlamayın.

  Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistem – Tekli Şebeke

  Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistem - Çift şebeke

 3. UPS 2 Üzerinde: Önceden takılı atlatmayı 640-4864 numaralı panodaki J6618 terminal konektöründe 8 ve 9 pinleri arasında kesin.
  DUYURU
  Beklenmedik ekipman davranışı riski
  Önceden takılı atlatmayı UPS 2 üzerinde bulunan 640-4864 numaralı panodaki J6618 terminalinde 8 ve 9 pinleri arasında kesin. 24 V_SELV_OUT her iki UPS’ten sağlanamaz.
  Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
 4. non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını bakım bypass panelindeki kontrol terminali bloğundan konfigürasyonunuza göre UPS'lere bağlayın.

  Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistem – Tekli Şebeke

  Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistem - Çift Şebeke

  GVSBPSU10K20H

  GVSBPSU20K60H

  GVSBPSU80K120H

 5. Sinyal kablolarındaki gevşekliği giderin ve sinyal kablolarını kablo yuvalarına sabitleyin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?