990-5910F-023

Starte opp UPS-systemet fra AV-modus

NOTE: Bruk denne fremgangsmåten for å starte en UPS fra AV-modus uten tilsluttet last. Hvis du starter opp UPSen med forsynt last via MBB eller IMB, følger du fremgangsmåten som beskrives i Starte opp UPS-systemet fra vedlikeholdsbypassdrift.
  1. Lukk enhetsinngangsbryteren (UIB).
    Displayet slås på. Omstartssekvensen varer ca. 3 minutter.
  2. Lukk inngangsbryteren for statisk svitsj (SSIB) (hvis til stede).
  3. Lukk batteribryterne (hvis tilstede).
  4. Lukk enhetsutgangsbryteren (UOB).
  5. Lukk systemisolasjonsbryteren (SIB), hvis til stede.
  6. Slå på vekselretteren ved å trykke på vekselretterens PÅ-knapp på kontrollerboksen eller ved å følge Slå vekselretteren PÅ.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?