990-5910F-025

Zapalanie diod LED stanu według trybu pracy zasilacza UPS

Jeśli wyświetlacz przestanie działać, tryb pracy zasilacza UPS można ustalić na podstawie diod LED stanu za panelem przednim.

  • Zielona dioda LED oznacza funkcję aktywną.

  • Wyłączona dioda LED oznacza funkcję nieaktywną.

  • Czerwona dioda LED oznacza, że funkcja nie działa lub jest w stanie alarmu.

Podwójna konwersja (normalny tryb pracy)
Praca bateryjna (w systemie o podwójnym zasilaniu z obejściem dostępnym)
Praca bateryjna (w systemie z pojedynczym zasilaniem lub w systemie z podwójnym zasilaniem z obejściem niedostępnym)
Żądane obejście statyczne
Wymuszone obejście statyczne
Tryb EKO
Tryb eConversion
Tryb WYŁ.
Tryb pracy obejścia statycznego w stanie czuwania
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?