990-5910D-023

Eksportere en UPS-rapport til en USB-enhet

  1. Velg Vedlikehold > UPS-rapport.
  2. Åpne frontpanelet.
  3. Sett inn USB-enheten i USB-porten på UPSen.
  4. Trykk på Eksporter.
    MERK: Ikke fjern USB-enheten før eksportprosessen er fullført.
  5. Send UPS-rapporten til Schneider Electrics kundestøtte.
QR code for this page

Was this helpful?