990-5910D-023

Spenningskompensasjon for utgangstransformator

Det er mulig å kompensere for en utgangstransformator og balansere utgangsspenningsfallet (0–3 %). Utgangstransformatorens spenningskompensasjon fungerer uten at UPSen må måle spenningen på transformatorens sekundærside.

  1. Ved 0 % last må du måle spenningen på sekundærsiden av transformatoren, og utgangsspenningen til UPSen justeres deretter manuelt via en innstilling for Spenningskompensasjon (%) om nødvendig.

  2. Deretter må lasten tilsluttes på UPSen. Du må måle spenningen på sekundærsiden av transformatoren igjen, og utgangsspenningen til UPSen må justeres via innstillingen Spenningskompensasjon for transformator (%) for å kompensere for spenningsfallet i transformatoren.

Spenningskompensasjonen som kreves ved den spesifikke lasten, brukes til å gjøre en automatisk lineær justering av utgangsspenningen på UPSen i henhold til utgangslastprosenten.

QR code for this page

Var dette til hjelp?