990-5910F-023

Bytte støvfilter (GVSOPT014)

  1. Åpne frontluken.
  2. Fjern de to støvfiltrene fra luken.
  3. Installer de to nye støvfiltrene i luken.
  4. Lukk frontluken.
  5. Start støvfiltertelleren på nytt, se Konfigurere støvfilterpåminnelse.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?