990-5910E-023

Gjenopprette UPS-innstillingene fra en USB-enhet

MERK: UPSen kan bare godta innstillinger som opprinnelig var lagret fra samme UPS. Innstillinger lagret fra andre UPSer, kan ikke gjenbrukes.
Innstillingene kan kun gjenopprettes når UPSen er i vedlikeholdsbypassdrift eller av-modus.
MERK: Ikke åpne enhetsinngangsbryteren (UIB) på slutten av avstengningssekvensen, da dette slår av strømmen til displayet.
  1. Trykk på Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av UPS-systemet eller Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av en UPS i et parallelt system, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
  2. Velg Konfigurasjon > Lagre/gjenopprette.
  3. Åpne frontpanelet.
  4. Sett inn USB-enheten i en av USB-portene på UPSen.
  5. Trykk på Gjenopprett for å implementere lagrede UPS-innstillinger fra USB-enheten. Vent til kontrolleren starter igjen automatisk.
    MERK: Du må ikke fjerne USB-enheten før lagrings-/gjenopprettingsprosessen er fullført.
  6. Velg Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp UPS-systemet eller Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp en UPS i et parallellsystem, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
QR code for this page

Var dette til hjelp?