990-5910F-023

Bytte støvfilter (GVSOPT001 og GVSOPT015)

  1. Åpne frontpanelet på UPSen.
  2. Fjern støvfilteret ved å skyve det opp i dørkarmen til du kan ta det over de to metallgrepene i bunnen og trekk det ut.
  3. Hold tak i sidene på det nye støvfilteret og sett det inn ved å skyve det opp i dørkarmen til du kan feste det over de to metallgrepene.
  4. Monter de to vedlagte gummipakkene på hver side av døren så nær kanten til dørkarmen som mulig. Bytt gummipakkene etter behov ved neste utskifting av støvfilteret.
  5. Åpne frontpanelet på UPS-kabinettet.
  6. Start støvfiltertelleren på nytt, se Konfigurere støvfilterpåminnelse.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?