990-5910F-023

Konfigurere utgangen

MERK: Denne konfigurasjonen er obligatorisk for å få riktig UPS-drift.
 1. Trykk på Konfigurasjon > Utgang .
  1. Sett AC-spenning f-f til 200 VAC, 208 VAC, 220 VAC, 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC eller 480 VAC avhengig av konfigurasjonen. (Ikke alle spenninger er tilgjengelige i alle regioner.)
  2. Sett Frekvens til 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0 eller 60 Hz ±10,0 avhengig av konfigurasjonen.
  3. Trykk OK for å lagre innstillingene dine og trykk på pilsymbolet for å gå til neste side.
  4. Angi Bypass og utgangstoleranse (%). Bypass- og utgangstoleranseområdet er +3 % til +10 %, standard er +10 %.
  5. Still inn Spenningskompensasjon (%). Utgangsspenningen til UPSen kan justeres opptil ±3 % for å kompensere for forskjellige kabellengder.
  6. Still inn Overbelastningsterskel (%). Overbelastningsområdet er 0 % til 100 %, standard er 75 %.
  7. Konfigurer Spenningskompensasjon for transformator (%). Spenningskompensasjonsområdet for transformatoren er 0 % til 3 %, standard er 0 %. Se Spenningskompensasjon for utgangstransformator for flere detaljer og Konfigurere UPS-inngangen for å konfigurere at en utgangstransformator er til stede.
  8. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?