990-5910F-025

Wyłączenie w tryb obejścia serwisowego dla pojedynczego systemu UPS z zainstalowanym kluczem Kirk

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy świeci się lampka wyłącznika.
 1. Wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia .
 2. Przytrzymaj przycisk SKRU, przekręć i wyjmij klucz A z blokady SKRU.
 3. Włóż klucz A do blokady wyłącznika obejścia serwisowego MBB i przekręć klucz.
 4. Zamknij wyłącznik obejścia serwisowego (MBB).
 5. Otwórz wyłącznik wyjścia układu (UOB).
 6. Obróć i wyjmij klucz B z blokady wyłącznika wyjściowego jednostki UOB.
 7. Włóż klucz B do blokady SKRU i przekręć klucz do pozycji zamkniętej.
 8. Wybierz Sterowanie > Falownik > Falownik wyłączony .
 9. Otwórz wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB) (jeśli jest obecny).
 10. Otwórz bezpieczniki baterii.
 11. Otwórz wyłącznik wejściowy jednostki (UIB).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?