990-5910C-032

กำหนดค่าอินพุต UPS

หมายเหตูู: การกำหนดค่านั้นจำเป็นสำหรับการทำงานของ UPS ที่ถูกต้อง
 1. แตะ การกำหนดค่า > UPS
  1. ตั้งค่า การกำหนดค่าเมน เป็น เมนเดี่ยว หรือ เมนคู่
  2. เลือก การเริ่มต้นอัตโนมัติของอินเวอร์เตอร์ ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้
   หมายเหตูู: เมื่อเปิดใช้งาน การเริ่มต้นอัตโนมัติของอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันอินพุตกลับมา หลังจากการปิดระบบเนื่องจากแบตเตอรี่หมด
  3. ตั้งค่า หม้อแปลงปัจจุบัน เป็น ไม่มีหม้อแปลง, หม้อแปลงอินพุต หรือหม้อแปลงเอาต์พุต
 2. แตะที่ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?