990-5910F-032

เริ่มระบบ UPS จากการทำงานบายพาสซ่อมบำรุง

หมายเหตูู: ใช้งานเบรกเกอร์เฉพาะเมื่อไฟบอกสถานะของเบรกเกอร์นั้นติดสว่างเท่านั้น
 1. หากเปิด ให้ปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า UIB
  จอแสดงผลจะเปิดขึ้น ขั้นตอนการรีบูตเครื่องจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที
 2. เลือก การควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > เริ่มระบบ UPS หรือ การควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > เริ่ม UPS ในระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นทั่วไปสำหรับระบบ UPS ที่มีชุดบายพาสสำหรับบำรุงรักษาภายนอก MBB :
  หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นกระบวนการปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนตามแนวทาง ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ
  1. หากเปิด ให้ปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า UIB
  2. ปิดเบรกเกอร์สแตติกสวิตซ์ขาเข้า SSIB (ถ้ามี)
  3. ปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่
  4. เลือก ควบคุม > โหมดการทำงาน > ถ่ายโอนไปยังการทำงานแบบบายพาส หากเป็นไปได้
  5. ปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออก UOB
  6. ทำซ้ำขั้นตอน a ถึง e สำหรับ UPS อื่นๆ ในระบบขนาน
  7. ปิดเบรกเกอร์แยกระบบ SIB ถ้ามี
  8. เปิดเบรกเกอร์ซ่อมบำรุงแบบบายพาส MBB
  9. เลือก ควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > เปิดอินเวอร์เตอร์ หรือกดปุ่มเปิดอินเวอร์เตอร์ (ค้างไว้ห้าวินาที) ที่ส่วนควบคุม
 4. ขั้นตอนการเริ่มต้นทั่วไปสำหรับระบบ UPS โดยใช้เบรกเกอร์การบำรุงรักษาภายใน IMB (ไม่มี MBB):
  หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นกระบวนการปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนตามแนวทาง ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ
  1. หากเปิด ให้ปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า UIB
  2. ปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่
  3. ทำซ้ำขั้นตอน a ถึง b สำหรับ UPS อื่นในระบบขนาน 1 + 1 แบบง่าย
  4. เปิดเบรกเกอร์บำรุงรักษาภายใน IMB
  5. เลือก ควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > เปิดอินเวอร์เตอร์ หรือกดปุ่มเปิดอินเวอร์เตอร์ (ค้างไว้ห้าวินาที) ที่ส่วนควบคุม
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?