990-5910F-025

Konfiguracja wejścia UPS

UWAGA: Ta konfiguracja jest niezbędna do prawidłowej pracy zasilacza UPS.
 1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > UPS .
  1. Ustaw opcję Konfiguracja sieci zasilającej na Pojedyncze zasilanie lub Podwójne zasilanie.
  2. Wybierz opcję Autom. uruchamianie falownika, jeśli chcesz włączyć tę funkcję. Jeśli włączono opcję Autom. uruchamianie falownika, falownik uruchomi się automatycznie, gdy napięcie wejściowe wróci po wyłączeniu z powodu wyczerpanej baterii.
   NIEBEZPIECZEŃSTWO
   Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
   Zawsze poprawnie wykonaj procedurę kontroli niebezpiecznej energii przed rozpoczęciem pracy przy zasilaczu UPS. Zasilacz UPS z włączoną opcją automatycznego uruchamiania automatycznie zresetuje się po przywróceniu zasilania z sieci.
   Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  3. Przestaw opcję Transformator obecny na Transformator nieobecny, Transformator wejściowy lub Transformator wyjściowy.
 2. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?