990-5910C-025

Konfiguracja wejścia UPS

UWAGA: Ta konfiguracja jest niezbędna do prawidłowej pracy zasilacza UPS.
 1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > UPS.
  1. Ustaw opcję Konfiguracja sieci zasilającej na Pojedyncze zasilanie lub Podwójne zasilanie.
  2. Wybierz opcję Autom. uruchamianie falownika, jeśli chcesz włączyć tę funkcję.
   UWAGA: Jeśli włączono opcję Autom. uruchamianie falownika, falownik uruchomi się automatycznie, gdy napięcie wejściowe wróci po wyłączeniu z powodu wyczerpanej baterii.
  3. Przestaw opcję Transformator obecny na Transformator nieobecny, Transformator wejściowy lub Transformator wyjściowy.
 2. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
QR code for this page

czy było to pomocne?