990-5910F-022

Alarmmeldingen

Tekst op display Ernst Beschrijving Corrigerende handeling
Activeringscode is niet geldig voor UPS Kritiek De activeringscode is niet geldig voor de UPS. Voer een geldige activeringscode in.
Activeringscode ontbreekt Kritiek De activeringscode ontbreekt. Voer de activeringscode in.
Technische controle van luchtfilter aanbevolen Informatief De luchtfilters moeten worden gecontroleerd omdat preventief onderhoud wordt aangeraden. De luchtfilters moeten mogelijk worden vervangen.
Omgevingstemperatuur hoog Waarschuwing De omgevingstemperatuur is hoog.  
Omgevingstemperatuur buiten tolerantie Waarschuwing Omgevingstemperatuur is buiten tolerantie.  
Beschikbaar vermogen van UPS is lager dan het geconfigureerde nominaal vermogen van de UPS Waarschuwing Beschikbaar vermogen van omvormer is lager dan het geconfigureerde nominaal vermogen van de UPS.  
Batterijen zijn aan het ontladen Waarschuwing De belasting verbruikt meer vermogen dan de UPS uit de ingang kan halen waardoor de UPS vermogen uit de batterijen moet halen.  
Batterijschakelaar BB1 open Waarschuwing Batterijschakelaar BB1 is open.  
Batterijschakelaar BB2 open Waarschuwing Batterijschakelaar BB2 is open.  
Batterijcapaciteit is lager dan de minimaal aanvaardbare waarde Waarschuwing De batterijcapaciteit is lager dan de minimaal aanvaardbare waarde op basis van het nominaal vermogen van de UPS. Risico op beschadiging van de batterijen. Wijzig de batterijconfiguratie en/of voeg een batterij met een hogere capaciteit toe.
Ontoereikende batterijlading Waarschuwing Batterijcapaciteit is lager dan 50%. Batterijen moeten worden vervangen.
Zwakke batterijlading Waarschuwing Batterijcapaciteit is tussen 50% en 75%.  
Onjuiste batterijconfiguratie Waarschuwing De configuratie van de instellingen voor het aantal batterijen in reeksen, het aantal cellen in de batterij en de nominale spanning per batterijcel komt niet overeen met het batterijspanningsbereik van de UPS. Controleer en corrigeer de batterij-instellingen.
Druppellaadstroom van de batterij overschrijdt de verwachte waarde Waarschuwing De druppellaadstroom van de batterij overschrijdt de verwachte waarde en is beperkt om thermische instabiliteit te voorkomen. Controleer de batterij.
De autonomietijd van de batterij is korter dan de minimaal aanvaardbare waarde Waarschuwing De autonomietijd van de batterij is korter dan de geconfigureerde minimaal aanvaardbare waarde.  
Batterij werkt niet goed: Kritiek Er is een batterij die niet goed werkt. Neem contact op met Schneider Electric.
Temperatuur van batterijmodule buiten tolerantie Waarschuwing Temperatuur van batterijmodule is buiten tolerantie. Neem contact op met Schneider Electric.
De temperatuursensor van de batterijmodule werkt niet goed Waarschuwing De temperatuursensor van de batterijmodule werkt niet goed. Neem contact op met Schneider Electric.
Onbekend type batterijmodule Waarschuwing Type batterijmodule is onbekend. Neem contact op met Schneider Electric.
Ventilatie in batterijruimte werkt niet Waarschuwing Ingangscontact geeft aan dat ventilatie van batterijruimte niet goed werkt.  
Batterijspanning komt niet overeen met de batterijconfiguratie Kritiek Batterijspanning komt niet overeen met de instellingen van de batterijconfiguratie. Controleer en corrigeer de batterij-instellingen.
BMC-communicatie verloren - verbonden Waarschuwing Communicatiekoppeling tussen batterijmonitor-controller (BMC) en systeemniveau-controller (SLC) is verbroken. Batterijmonitor-controller (BMC) is verbonden. Neem contact op met Schneider Electric.
BMC-communicatie verloren - losgekoppeld Waarschuwing Communicatiekoppeling tussen batterijmonitor-controller (BMC) en systeemniveau-controller (SLC) is verbroken. Batterijmonitor-controller (BMC) is losgekoppeld. Neem contact op met Schneider Electric.
BMC-communicatie niet geverifieerd Waarschuwing Communicatiekoppeling tussen batterijmonitor-controller (BMC) en systeemniveau-controller (SLC) is niet geverifieerd. Neem contact op met Schneider Electric.
Verbindingsdraad tussen neutraal en aarde ontbreekt Waarschuwing Verbindingsdraad tussen nul en aarde ontbreekt.  
Schakelaar IMB gesloten Waarschuwing Interne onderhoudsschakelaar (IMB) is gesloten, de belasting krijgt onbeschermde stroom van de bypass.  
Schakelaar MBB gesloten Waarschuwing Onderhoudsbypass-schakelaar (MBB) is gesloten, de belasting krijgt onbeschermde stroom van de bypass.  
Schakelaar RIMB gesloten Waarschuwing Losstaande Interne onderhoudsbypass-schakelaar (RIMB) is gesloten, de belasting krijgt onbeschermde stroom van de bypass.  
Schakelaar SIB geopend Waarschuwing Systeemisolatieschakelaar (SIB) is geopend; systeem kan niet voorzien in gevraagd vermogen.  
Schakelaar SSIB geopend Waarschuwing Ingangsschakelaar voor de statische schakelaar (SSIB) is open, waardoor statische-bypasswerking wordt voorkomen.  
Schakelaar UIB geopend Waarschuwing De eenheidingangsschakelaar (UIB) van het apparaat is open en de UPS kan niet normaal werken.  
Schakelaar UOB geopend Waarschuwing Eenheiduitgangsschakelaar (UOB) van het apparaat is geopend; UPS kan niet voorzien in gevraagd vermogen.  
Bypass-frequentie is buiten tolerantie Waarschuwing Bypass-frequentie buiten tolerantie. Controleer de bypass-frequentie en instelling van de bypass-frequentie.
Bypass-fase ontbreekt Waarschuwing Ontbrekende fase bij bypass. Controleer de bypass. Neem contact op met Schneider Electric.
Onjuiste fasevolgorde van bypass Waarschuwing Onjuiste faserotatie op bypass. Controleer de bypass. Neem contact op met Schneider Electric.
Bypass-spanning buiten tolerantie Waarschuwing Bypass-spanning is buiten tolerantie, waardoor UPS niet kan overschakelen naar aangevraagde bypass-modus.  
Laadvermogen wordt verminderd Informatief Het batterijlaadvermogen is gereduceerd. De ingang voor deze functionaliteit is geactiveerd of de ingangsstroom heeft de maximumlimiet bereikt.
Lader schakelt uit vanwege hoge batterijtemperatuur Waarschuwing De lader is uitgeschakeld vanwege een hoge batterijtemperatuur. Controleer de temperatuur van de batterij.
Ingesteld nominaal vermogen van UPS overschrijdt het nominale vermogen Kritiek Het ingestelde nominale vermogen van UPS overschrijft het nominale vermogen. Neem contact op met Schneider Electric.
Bevestig verloren redundantie en/of schakel over op geforceerde statische bypass Waarschuwing De knop Omvormer UIT is ingedrukt en de gebruiker moet bevestigen dat de redundantie verloren gaat en/of het systeem overgaat op geforceerde statische bypass. Bevestig of breek af via het display.
Controller box uitgeschakeld Waarschuwing Controllerbox is uitgeschakeld door gebruiker.  
Displaycommunicatie is onderbroken - aangesloten Waarschuwing Communicatiekoppeling tussen het display en systeemniveau-controller (SLC) is verbroken. Het display is aangesloten. Neem contact op met Schneider Electric.
Displaycommunicatie is onderbroken - losgekoppeld Waarschuwing Communicatiekoppeling tussen het display en systeemniveau-controller (SLC) is verbroken. Het display is losgekoppeld. Neem contact op met Schneider Electric.
Displaycommunicatie niet geverifieerd Waarschuwing Communicatiekoppeling tussen het display en systeemniveau-controller (SLC) is niet geverifieerd. Neem contact op met Schneider Electric.
EPO-schakelaar geactiveerd Kritiek Noodknop (EPO, emergency power off) is geactiveerd. Deactiveer de noodknop (EPO, emergency power off).
Externe batterijcontrole heeft fout gedetecteerd Waarschuwing Ingangscontact geeft aan dat externe batterijcontrole een fout heeft gedetecteerd.  
Bewaking van externe energieopslag: Groot alarm Kritiek Ingangscontact geeft aan dat de bewaking van externe energieopslag een groot alarm heeft gedetecteerd. Neem contact op met Schneider Electric.
Bewaking van externe energieopslag: Klein alarm Waarschuwing Ingangscontact geeft aan dat de bewaking van externe energieopslag een klein alarm heeft gedetecteerd. Neem contact op met Schneider Electric.
Extern signaal schakelt lader uit: Geactiveerd Waarschuwing Ingangscontact voor oplader uit is geactiveerd. Neem contact op met Schneider Electric.
Firmwareversies in parallelle UPS-eenheden zijn niet identiek Waarschuwing De firmwareversies in parallelle UPS-eenheden zijn niet identiek. Voer een firmware-update uit zodat alle UPS-eenheden in het parallelle systeem dezelfde versie hebben.
Algemene gebeurtenis op parallel systeem Kritiek Het parallelle systeem is niet goed geconfigureerd of werkt niet goed. Neem contact op met Schneider Electric.
Generator voedt de UPS Informatief Het ingangscontact geeft aan dat de UPS wordt gevoed door een generator.  
Aardingsfout gedecteerd Waarschuwing Ingangscontact geeft aan dat er een fout bij de aardingsdraad is gedetecteerd. Neem contact op met Schneider Electric.
Hoog niveau van de batterijtemperatuur Waarschuwing De batterijtemperatuur is hoger dan de alarminstelling. Controleer de temperatuur van de batterij. Een hoge temperatuur kan de levensduur van de batterij verkorten.
Uitschakeling bij hoge batterijtemperatuur Kritiek De energieopslagbewaking heeft een batterijtemperatuur gedetecteerd die de uitschakellimiet overschrijdt. Controleer de temperatuur van de batterij.
Hoge-efficiëntiemodus uitgeschakeld Informatief Hoge-efficiëntiemodus is uitgeschakeld vanaf een ingangscontact.  
Schending van hoge vochtigheidsdrempel bij externe sensor Waarschuwing Er is een schending van de hoge vochtigheidsdrempel aanwezig bij de sensor van de geïntegreerde omgevingsmonitor. Controleer de omgeving.
Schending van hoge temperatuurdrempel bij externe sensor Waarschuwing Er is een schending van de hoge temperatuurdrempel aanwezig bij de sensor van de geïntegreerde omgevingsmonitor. Controleer de omgeving.
IMB gesloten in parallel systeem met MBB Waarschuwing Interne onderhoudsschakelaar (IMB) is gesloten in parallel systeem met onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).  
Redundante bewaking door IMB werkt niet goed Waarschuwing De twee redundante hulpschakelaars van de interne onderhoudsschakelaar (IMB) geven niet dezelfde status. Controleer de bedrading van de hulpschakelaar van de interne onderhoudsschakelaar (IMB).
Onvolledige batterijstreng gedetecteerd Waarschuwing Onvolledige batterijstreng gedetecteerd. Voeg de ontbrekende batterijmodule(s) toe.
Onjuiste configuratie met 3 draden gedetecteerd Kritiek De UPS mag niet gebruikt worden als driedraadssysteem met de ingestelde systeemspanning van de UPS. Neem contact op met Schneider Electric.
Onjuiste configuratie van de batterijmonitor-controller (BMC) gedetecteerd Waarschuwing Onjuiste configuratie van de batterijmonitor-controller (BMC) gedetecteerd. Controleer of de adres-ID's van de batterijmonitor-controller (BMC) correct zijn toegewezen en het ingestelde aantal modulaire batterijbehuizingen overeenkomt met wat er is geïnstalleerd.
Onjuiste configuratie van de systeemspanning gedetecteerd Kritiek De ingestelde UPS-systeemspanning is niet binnen het toegestane bereik. Neem contact op met Schneider Electric.
Onjuist UPS-basismodelnummer gedetecteerd Kritiek Het UPS-basismodelnummer komt niet overeen met het geïnstalleerde type nominaal vermogen, het type vermogensmodule en/of het type statische-bypass-schakelaar (SBS). Neem contact op met Schneider Electric.
Onjuist UPS-modelnummer gedetecteerd Kritiek Het UPS-modelnummer komt niet overeen met het UPS-basismodelnummer. Neem contact op met Schneider Electric.
Ingangsfrequentie buiten tolerantie Waarschuwing Ingangsfrequentie is buiten tolerantie. Controleer de ingangsfrequentie en instelling van de ingangsfrequentie.
Ingangsfase ontbreekt Waarschuwing Ontbrekende fase bij ingang. Controleer de ingang. Neem contact op met Schneider Electric.
Onjuiste fasevolgorde van ingang Waarschuwing Onjuiste faserotatie op ingang. Controleer de ingang. Neem contact op met Schneider Electric.
Ingangsspanning buiten tolerantie Waarschuwing Ingangsspanning is buiten tolerantie.  
Redundantie van interne vermogensmodule is verdwenen Waarschuwing De ingestelde redundantie van interne vermogensmodule is verloren omdat er niet genoeg voedingsmodules beschikbaar zijn. Voeg meer vermogensmodules toe.
Omvormer is uitgeschakeld vanwege een gebruikersverzoek Waarschuwing De omvormer is uitgeschakeld vanwege een gebruikersverzoek.  
Uitgang van omvormer is niet in fase met ingang van bypass Waarschuwing De uitgang van de UPS-omvormer is niet in fase met de ingang van de bypass.  
Belasting op UPS is hoger dan het waarschuwingsniveau Waarschuwing De belasting op de UPS heeft het waarschuwingsniveau overschreden. Reduceer belasting van systeem.
Communicatie met externe sensor verbroken Kritiek De verbinding van de communicatie tussen de plaatselijke netwerkbeheerinterface met de geïntegreerde omgevingsmonitor is verbroken. Controleer de omgeving.
Laag niveau van de batterijtemperatuur Waarschuwing De batterijtemperatuur is lager dan de alarminstelling.  
Schending van lage vochtigheidsdrempel bij externe sensor Waarschuwing Er is een schending van de lage vochtigheidsdrempel aanwezig bij de sensor van de geïntegreerde omgevingsmonitor. Controleer de omgeving.
Schending van lage temperatuurdrempel bij externe sensor Waarschuwing Er is een schending van de lage temperatuurdrempel aanwezig bij de sensor van de geïntegreerde omgevingsmonitor. Controleer de omgeving.
Schending van maximale vochtigheidsdrempel bij externe sensor Kritiek Er is een schending van de maximale vochtigheidsdrempel aanwezig bij de sensor van de geïntegreerde omgevingsmonitor. Controleer de omgeving.
Schending van maximale temperatuurdrempel bij externe sensor Kritiek Er is een schending van de maximale temperatuurdrempel aanwezig bij de sensor van de geïntegreerde omgevingsmonitor. Controleer de omgeving.
Redundante bewaking door MBB werkt niet goed Waarschuwing De twee redundante hulpschakelaars van de onderhoudsbypass-schakelaar (MMB) geven niet dezelfde status. Controleer de bedrading van de hulpschakelaar van de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).
Schending van minimale vochtigheidsdrempel bij externe sensor Kritiek Er is een schending van de minimale vochtigheidsdrempel aanwezig bij de sensor van de geïntegreerde omgevingsmonitor. Controleer de omgeving.
Schending van minimale temperatuurdrempel bij externe sensor Kritiek Er is een schending van de minimale temperatuurdrempel aanwezig bij de sensor van de geïntegreerde omgevingsmonitor. Controleer de omgeving.
Verschillende batterijmerken op strengniveau gedetecteerd Waarschuwing De batterijmodules in de streng zijn niet van hetzelfde merk. Zorg dat de batterijmodules in de streng van hetzelfde merk zijn.
Verschillende artikelreferenties van gemengde batterijmodule op systeemniveau gedetecteerd Waarschuwing Verschillende artikelreferenties van gemengde batterijmodule op systeemniveau gedetecteerd. Zorg ervoor dat alle geïnstalleerde batterijmodules dezelfde artikelreferentie hebben.
Verschillende batterijoplossingen gedetecteerd Waarschuwing De UPS is ingesteld voor een klassieke batterijoplossing, maar er zijn een of meer batterijmodules gedetecteerd. Zorg dat er geen batterijmodules zijn geïnstalleerd.
Modulaire-batterijschakelaar open Waarschuwing Modulaire-batterijschakelaar is open.  
Artikelreferentie modulaire batterijbehuizing onbekend Waarschuwing Artikelreferentie modulaire batterijbehuizing is onbekend. Neem contact op met Schneider Electric.
Zekering modulaire batterijbehuizing gesprongen Waarschuwing Zekering modulaire batterijbehuizing gesprongen. Neem contact op met Schneider Electric.
Gelijkstroomrelais modulaire batterij open Waarschuwing Gelijkstroomrelais modulaire batterij open.  
Temperatuur modulaire batterijstreng buiten tolerantie Waarschuwing Temperatuur modulaire batterijstreng is buiten tolerantie.  
Temperatuur modulaire batterij buiten tolerantie Waarschuwing Temperatuur modulaire batterij is buiten tolerantie.  
Meerdere NTP-serververbindingen ingeschakeld Waarschuwing Er zijn meerdere NTP-serververbindingen ingeschakeld. Schakel NTP-service uit.
Neutrale verschuiving gedetecteerd Waarschuwing Verschuiving van de nulreferentie gedetecteerd.  
NMC-communicatie verloren - aangesloten Waarschuwing Communicatiekoppeling tussen de netwerkbeheerkaart (NMC) en systeemniveau-controller (SLC) is verbroken. De netwerkbeheerkaart (NMC) is aangesloten. Neem contact op met Schneider Electric.
NMC-communicatie verloren - losgekoppeld Waarschuwing Communicatiekoppeling tussen de netwerkbeheerkaart (NMC) en systeemniveau-controller (SLC) is verbroken. De netwerkbeheerkaart (NMC) is losgekoppeld. Neem contact op met Schneider Electric.
NMC-communicatie niet geverifieerd Waarschuwing Communicatiekoppeling tussen de netwerkbeheerkaart (NMC) en systeemniveau-controller (SLC) is niet geverifieerd. Neem contact op met Schneider Electric.
NMC-firmware incompatibel Waarschuwing De firmwareversie van de netwerkbeheerkaart (NMC) is incompatibel. Neem contact op met Schneider Electric.
Geen vermogensmodule(s) aanwezig Waarschuwing Geen vermogensmodule(s) aanwezig.  
Geen statische-bypassschakelaar (SBS) aanwezig Waarschuwing Geen statische-bypass-schakelaar (SBS) aanwezig.  
Onvoldoende UPS-eenheden gereed om omvormer in te schakelen Waarschuwing Een of meerdere parallelle UPS-eenheden kregen de vraag om de omvormer in te schakelen, maar er zijn onvoldoende UPS-eenheden voor het systeem beschikbaar om de omvormer in te schakelen. Schakel de omvormer van meer UPS-eenheden in en/of controleer het ingestelde minimumaantal parallelle UPS-eenheden dat vereist is om voeding te leveren.
Uitgangsfrequentie buiten tolerantie Waarschuwing Uitgangsfrequentie is buiten tolerantie. Controleer de uitgangsfrequentie en instelling van de uitgangsfrequentie.
Uitgangsspanning buiten tolerantie Waarschuwing De uitgangsspanning is buiten tolerantie.  
Overbelasting op UPS vanwege hoge omgevingstemperatuur Waarschuwing De belasting overschrijdt het nominale UPS-vermogen wanneer het apparaat bij hoge omgevingstemperatuur draait. Reduceer de belasting van het systeem of de omgevingstemperatuur.
Overbelasting of kortsluiting op UPS Waarschuwing De belasting overschrijdt 100% van het nominale vermogen of er is kortsluiting op de uitgang. Reduceer de belasting van het systeem of controleer op kortsluiting op de uitgang.
Parallelle communicatie verloren op PBUS-kabel 1 Waarschuwing PBUS-kabel 1 is mogelijk beschadigd. Vervang PBUS-kabel 1.
Parallelle communicatie verloren op PBUS-kabel 2 Waarschuwing PBUS-kabel 2 is mogelijk beschadigd. Vervang PBUS-kabel 2.
Parallel gemengde bedrijfsmodus Waarschuwing Een of meer parallelle UPS-eenheden werken op de batterij, terwijl andere normaal werken.  
Parallelle redundantie verloren Waarschuwing De geconfigureerde parallelle redundantie is verloren, omdat de uitgangsbelasting te hoog is of omdat er onvoldoende parallelle UPS-eenheden beschikbaar zijn. Reduceer de belasting van het systeem of voeg meer parallelle UPS-eenheden toe.
Parallelle eenheid niet aanwezig Waarschuwing UPS kan niet communiceren met parallelle UPS %d. De UPS is mogelijk uitgeschakeld of PBUS-kabels zijn beschadigd. Neem contact op met Schneider Electric.
PMC-communicatie verloren - aangesloten Waarschuwing Communicatieverbinding tussen vermogensmodulecontroller (PMC) en eenheidscontroller (UC) is verbroken. De vermogensmodulecontroller (PMC) is aangesloten. Neem contact op met Schneider Electric.
PMC-communicatie verloren - losgekoppeld Waarschuwing Communicatieverbinding tussen vermogensmodulecontroller (PMC) en eenheidscontroller (UC) is verbroken. De vermogensmodulecontroller (PMC) is losgekoppeld. Neem contact op met Schneider Electric.
PMC-communicatie niet geverifieerd Waarschuwing Communicatieverbinding tussen vermogensmodulecontroller (PMC) en eenheidscontroller (UC) is niet geverifieerd. Neem contact op met Schneider Electric.
Vermogensmodule uitgeschakeld Waarschuwing De vermogensmodule is uitgeschakeld.  
Ventilator van vermogensmodule onbruikbaar Waarschuwing De vermogensmodule heeft een of meer onbruikbare ventilatoren. Redundantie van ventilator is verdwenen. Neem contact op met Schneider Electric.
Inlaattemperatuur van de vermogensmodule hoog Waarschuwing De inlaattemperatuur van de vermogensmodule is hoog.  
Inlaattemperatuur van de vermogensmodule buiten tolerantie Waarschuwing De inlaattemperatuur van de vermogensmodule is buiten tolerantie.  
Vermogensmodule onbruikbaar Waarschuwing Vermogensmodule is onbruikbaar. Vervang de vermogensmodule of neem contact op met Schneider Electric.
Vermogensmodule oververhit Kritiek Temperatuur vermogensmodule hoger dan kritiek niveau.  
Fout gedetecteerd door bewaking vermogensmodule Kritiek Fout gedetecteerd door bewaking van de vermogensmodule. Neem contact op met Schneider Electric.
Waarschuwing temperatuur van vermogensmodule Waarschuwing Temperatuur vermogensmodule hoger dan waarschuwingsniveau.  
Product niet geregistreerd Informatief Uw UPS is niet geregistreerd. Registreer uw product.
Redundante bewaking door RIMB werkt niet goed Waarschuwing De twee redundante hulpschakelaars van de losstaande interne onderhoudsschakelaar (RIMB) geven niet dezelfde status. Controleer de bedrading van de hulpschakelaar van de losstaande interne onderhoudsschakelaar (RIMB).
Statische-bypassschakelaar uitgeschakeld Waarschuwing De statische-bypass-schakelaar (SBS) is door de gebruiker uitgeschakeld.  
Nominaal vermogen van statische bypassschakelaar lager dan het geconfigureerde nominaal vermogen van de UPS Waarschuwing Nominaal vermogen van statische-bypass-schakelaar (SBS) is lager dan het geconfigureerde nominaal vermogen van de UPS. Nominaal vermogen van de UPS is gereduceerd zodat het overeenkomt met het nominaal vermogen van de statische-bypass-schakelaar (SBS).  
SBSC-communicatie verloren - aangesloten Waarschuwing Communicatieverbinding tussen statische-bypass-schakelaarcontroller (SBSC) en eenheidscontroller (UC) is verbroken. De statische-bypass-schakelaarcontroller (SBSC) is aangesloten. Neem contact op met Schneider Electric.
SBSC-communicatie verloren - verbroken Waarschuwing Communicatieverbinding tussen statische-bypass-schakelaarcontroller (SBSC) en eenheidscontroller (UC) is verbroken. De statische-bypass-schakelaarcontroller (SBSC) is losgekoppeld. Neem contact op met Schneider Electric.
SBSC-communicatie niet geverifieerd Waarschuwing Communicatieverbinding tussen statische-bypass-schakelaarcontroller (SBSC) en eenheidscontroller (UC) is niet geverifieerd. Neem contact op met Schneider Electric.
Instellingenbestand niet geaccepteerd Waarschuwing Het instellingenbestand is niet geldig of niet bedoeld voor deze UPS.  
SLC in controllerbox werkt niet goed Kritiek Systeemniveau-controller (SLC) in controllerbox werkt niet goed. Neem contact op met Schneider Electric.
Ventilator statische-bypass-schakelaar onbruikbaar Waarschuwing De statische-bypass-schakelaar (SBS) heeft een of meer onbruikbare ventilatoren. Redundantie van ventilator is verdwenen. Neem contact op met Schneider Electric.
Statische-bypass-schakelaar onbruikbaar Kritiek Statische-bypass-schakelaar is onbruikbaar. UPS kan niet overschakelen naar statische-bypasswerking. Neem contact op met Schneider Electric.
Waarschuwing statische-bypass-schakelaar Waarschuwing Technische controle vereist voor statische-bypass-schakelaar. Schakelaar is volledig bruikbaar. Neem contact op met Schneider Electric.
Synchronisatie niet beschikbaar; systeem loopt vrij Waarschuwing De UPS kan niet worden gesynchroniseerd met de bypassingang, de externe bron of het parallelle systeem.  
Systeem vergrendeld in bypasswerking Kritiek Het systeem is vergrendeld in bypassmodus. Het systeem heeft binnen 75 seconden meer dan 10 keer geschakeld tussen omvormer- en bypassmodus. Druk op de AAN-knop van de omvormer om terug te keren naar normaal bedrijf.
Systeembedrijfsmodus - gedwongen statische bypass Kritiek Het systeem is in bypass-modus als reactie op een kritieke gebeurtenis of een verzoek tot uitschakelen van een omvormer.  
Bedrijfsmodus van het systeem - onderhoudsbypass Waarschuwing Het systeemvermogen wordt geleverd via de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).  
Systeembedrijfsmodus - uit Kritiek Het uitgangsvermogen van het systeem is uitgeschakeld.  
Systeembedrijfsmodus - gevraagde statische bypass Waarschuwing Het systeem is in bypass door een opdracht vanaf het voorpaneel van de UPS of door een softwareopdracht die door de gebruiker is opgegeven, typisch voor onderhoud.  
Systeembedrijfsmodus - stand-by van statische bypass Kritiek Het systeem is in stand-by van statische bypass als reactie op een kritieke gebeurtenis of een verzoek tot uitschakelen van een omvormer.  
Technische controle aanbevolen Informatief Het product en de batterijen moeten worden gecontroleerd omdat preventief onderhoud wordt aangeraden. Neem contact op met Schneider Electric.
De temperatuur van de ingangs- en/of uitgangstransformator is te hoog Waarschuwing De temperatuur van de ingangs- en/of uitgangstransformator is te hoog. Controleer de temperatuur van de ingangs- en/of uitgangstransformator.
UC-communicatie verloren - aangesloten Waarschuwing Communicatiekoppeling tussen de eenheidscontroller (UC) en systeemniveau-controller (SLC) is verbroken. De eenheidscontroller (UC) is aangesloten. Neem contact op met Schneider Electric.
UC-communicatie verloren - losgekoppeld Waarschuwing Communicatiekoppeling tussen de eenheidscontroller (UC) en systeemniveau-controller (SLC) is verbroken. De eenheidscontroller (UC) is losgekoppeld. Neem contact op met Schneider Electric.
UC-communicatie niet geverifieerd Waarschuwing Communicatiekoppeling tussen de eenheidscontroller (UC) en systeemniveau-controller (SLC) is niet geverifieerd. Neem contact op met Schneider Electric.
UC in controllerbox werkt niet goed Kritiek De eenheidscontroller (UC) in de controllerbox werkt niet goed. Neem contact op met Schneider Electric.
Niet-ondersteund type vermogensframe gedetecteerd Kritiek Het gedetecteerde type vermogensframe van de UPS wordt niet ondersteund door de huidige stroomconfiguratie van de UPS. Neem contact op met Schneider Electric.
Niet-ondersteund type vermogensmodule gedetecteerd Kritiek Het gedetecteerde type vermogensmodule wordt niet ondersteund door de huidige stroomconfiguratie van de UPS. Neem contact op met Schneider Electric.
Niet-ondersteund type SBS-module gedetecteerd Kritiek Het gedetecteerde type statische-bypass-schakelaar (SBS) wordt niet ondersteund door de huidige stroomconfiguratie van de UPS. Neem contact op met Schneider Electric.
Redundante bewaking door UOB werkt niet goed Waarschuwing De twee redundante hulpschakelaars van de eenheiduitgangsschakelaar (UOB) geven niet dezelfde status. Controleer de bedrading van de hulpschakelaar van de eenheiduitgangsschakelaar (UOB).
UPS vergrendeld in statische bypassmodus: Geactiveerd Waarschuwing Ingangscontact van UPS vergrendeld in statische bypassmodus is geactiveerd.  
UPS-bedrijfsmodus - batterij Waarschuwing In batterijbedrijf als reactie op een probleem met het ingangsvermogten of vanwege een overschakeling uit eConversion.  
UPS-bedrijfsmodus – batterijtest Informatief Batterijbedrijf naar aanleiding van een test van de batterijprestaties.  
UPS-bedrijfsmodus - gedwongen statische bypass Kritiek De UPS staat in gedwongen statische bypass. Controleer actieve alarmen en het gebeurtenislogboek om te weten te komen waarom UPS zich in gedwongen statische bypass bevindt.
UPS-bedrijfsmodus - omvormer stand-by Informatief De UPS is gereed voor batterijbedrijf, maar wacht op toestemming van het systeem. UPS-uitgang is uitgeschakeld.  
UPS-bedrijfsmodus - onderhoudsbypass Waarschuwing Het UPS-vermogen wordt geleverd via de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).  
UPS-bedrijfsmodus - uit Kritiek Het uitgangsvermogen is nu uitgeschakeld.  
UPS-bedrijfsmodus - gevraagde statische bypass Waarschuwing De UPS is in bypass door een opdracht vanaf het voorpaneel van de UPS of door een softwareopdracht die door de gebruiker is opgegeven, typisch voor onderhoud.  
UPS-bedrijfsmodus – statische bypass stand-by Waarschuwing De UPS is gereed voor statische bypass, maar wacht op toestemming van het systeem. UPS-uitgang is uitgeschakeld.  
Belasting op UPS-uitgang is te laag om eConversion toe te staan Informatief Belasting op UPS-uitgang is te laag om eConversion toe te staan. Verhoog de belasting op de UPS-uitgang of schakel eConversion uit.
Fout gedetecteerd door bewaking UPS Kritiek Fout gedetecteerd door bewaking van de UPS. Neem contact op met Schneider Electric.
Gebruikersgedefinieerde ingang 1 geactiveerd Informatief Gebruikersgedefinieerd ingangscontact 1 is geactiveerd.  
Gebruikersgedefinieerde ingang 2 geactiveerd Informatief Gebruikersgedefinieerd ingangscontact 2 is geactiveerd.  
Garantie verloopt binnenkort Informatief De garantietermijn van het product is bijna verstreken. Neem contact op met Schneider Electric.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?