990-91379B-025

Omówienie interfejsu użytkownika

Wyświetlacz

Omówienie ekranu głównego

 1. Przycisk Strona główna – naciśnij go na dowolnym ekranie, aby wrócić do ekranu głównego.

 2. Przycisk menu głównego – naciśnij go na dowolnym ekranie, aby uzyskać dostęp do menu.

 3. Przycisk schematu układu – naciśnij go dowolnym ekranie, aby uzyskać dostęp do schematu układu.

 4. Symbol statusu alarmu – naciśnij go na dowolnym ekranie, aby uzyskać dostęp do dziennika aktywnych alarmów.

Możesz nacisnąć pola wyjścia lub baterii na ekranie głównym, by przejść bezpośrednio do stron dokładnych pomiarów.

Schemat układu

Schemat układu dostosuje się do konfiguracji systemu – pokazane tutaj schematy układu to tylko przykłady.

Przykład pojedynczego systemu UPS – Podwójne zasilanie

Zielona linia mocy (szara na ilustracji) na schemacie układu pokazuje przepływ mocy przez system UPS. Aktywne moduły (falownik, prostownik, bateria, przełącznik statyczny, itd.) są obramowane na zielono, a nieaktywne moduły są obramowane na czarno. Moduły obramowane na czerwono nie działają lub są w trybie alarmu.

UWAGA: Schemat układu pokazuje tylko jeden wyłącznik baterii (BB), nawet jeśli podłączono więcej wyłączników baterii i skonfigurowano je w celu monitorowania. Jeśli jeden lub więcej monitorowanych wyłączników baterii jest w pozycji zamkniętej, BB będzie pokazany na schemacie układu jako zamknięty. Jeśli wszystkie monitorowane wyłączniki baterii są w pozycji zamkniętej, BB będzie pokazany na schemacie układu jako otwarty.

W schematach układów równoległych, naciśnij szary zasilacz UPS, by wyświetlić schemat układu samego zasilacza.

Przykład układu równoległego – Podwójne zasilanie z indywidualnymi wyłącznikami UIB i SSID

Symbol statusu alarmu

Symbol statusu alarmu (szary na ilustracji) w prawym górnym rogu wyświetlacza zmienia się w zależności od statusu alarmu systemu UPS.

Zielony: Brak alarmów w systemie UPS.
Niebieski: Obecny alarm informacyjny w systemie UPS. Naciśnij symbol statusu alarmu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.
Żółty: Alarmy ostrzegawcze obecne w systemie UPS. Naciśnij symbol statusu alarmu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.
Czerwony: Obecność krytycznych alarmów w systemie UPS. Naciśnij symbol statusu alarmu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.

Struktura menu

 • Status

  • Wejście

  • Wyjście

  • Obejście

  • Bateria

  • Temperatura

  • Moduły zasilania

  • Równoległy *

 • Historia zdarzeń

 • Sterowanie *

  • Tryb pracy

  • Falownik

  • Ładowarka

  • Sekwen. nadzorowane

 • Konfiguracja *

  • Zasilacz UPS

  • Wyjście

  • Bateria

  • Wysoka wydajność

  • Wyłączniki

  • Styki i przekaźniki

  • Sieć

  • Modbus

  • Informacje ogólne

  • Przypomnienie

  • Zapisz/przywróć

  • Zaktualizuj status

 • Serwis

  • Brzęczyk

  • Diody LED statusu

  • Kontrolka wyłącznika

  • Bateria *

  • Kalibracja cz. pracy *

  • Wymiana baterii *

  • Raport UPS *

 • Statystyki

 • Informacje

 • Wyloguj

 • Przycisk flagi – wciśnij go, aby ustawić język wyświetlacza.

Niektóre menu mogą zawierać więcej podmenu, niż opisano w tej instrukcji. Te podmenu mają szary kolor i są używane tylko przez firmę Schneider Electric, aby unikać niechcianego wpływu na obciążenie. Inne elementy menu mogą mieć szary kolor lub nie pojawić się, jeśli nie są odpowiednie dla tego danego systemu UPS lub nie zostały jeszcze dla niego wydane.

Przegląd sterownika poziomu systemu (SLC) i sterownika jednostki (UC)

 1. Przyciski ON/OFF falownika.

 2. Porty USB*

 3. Uniwersalny port wejścia/wyjścia*

 4. Port Modbus*

 5. Port Micro-B USB*

 6. Port sieciowy*

 7. Przycisk Reset*

 8. Diody LED statusu*

 9. Zasilanie wyświetlacza

 10. Port wyświetlacza

 11. Port serwisowy*

 12. Do przyszłego użytku

 13. Do przyszłego użytku

 14. PBUS 1*

 15. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?