990-91379B-025

Konfiguracja sieci

Sieć może być skonfigurowana do zintegrowanej i opcjonalnej karty sieciowej (NMC).

 1. Wciśnij przycisk Konfiguracja > Sieć > IPv4 i wybierz opcję Zintegr. karta NMC, aby skonfigurować zintegrowaną kartę sieciową lub Opcjonalna karta NMC, aby skonfigurować opcjonalną kartę sieciową.
  1. Ustaw opcję Tryb adresu na Ręczny, Protokół BOOTP lub DHCP.
  2. Możesz również wyłączyć sieć, wybierając opcję Wyłącz zintegrowaną kartę NMC IPv4/Wyłącz opcjonalną kartę NMC IPv4.
  3. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
 2. Wciśnij przycisk Konfiguracja > Sieć > Ipv6 i wybierz Zintegr. karta NMC, aby skonfigurować zintegrowaną kartę sieciową lub Opcjonalna karta NMC, aby skonfigurować opcjonalną kartę sieciową.
  1. Ustaw opcję Tryb DHCPv6 na Adres i inne informacje, Wyłącznie informacje inne niż adres lub Nigdy Ipv6.
  2. Wybierz opcje Autom. konfiguracja lub Ręczny.
  3. Możesz również wyłączyć sieć, wybierając opcję Wyłącz zintegrowaną kartę NMC IPv6/Wyłącz opcjonalną kartę NMC IPv6.
  4. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?