990-5910F-031

Anslut temperatur/fuktighetssensor (option)

Temperatur/fuktighetssensor (AP9335T eller AP9335TH) kan anslutas till nätverkskortet.

  1. Anslut temperatur-/fuktighetssensorn till den universella I-/O-porten på nätverkskortet.
  2. Ställ in temperatur-/fuktighetssensorn via nätverksgränssnittet, se Åtkomst till ett konfigurerat nätverkshanteringsgränssnitt.
  3. Tryck på Status > Temperatur för att se temperatur-/luftfuktighetsmätningarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?