990-5910F-031

Konfigurera Modbus

Modbusen kan konfigureras för det integrerade och det valfria nätverkskortet (NMC).

 1. Tryck på Konfiguration > Modbus och välj Integrerad NMC för att konfigurera det integrerade nätverkskortet eller Valfri NMC för att konfigurera det valfria nätverkskortet.
  1. Aktivera eller inaktivera Seriell modbus.
  2. Ställ in Paritet till Ingen, Jämn eller Udda.
  3. Ställ in Stoppa bit till 1 eller 2.
  4. Ställ in Baud-nivå till 2 400, 9 600, 19 200 eller 38 400.
  5. Ställ in Unikt ID för mål till en siffra mellan 1 och 247.
   OBS: Varje enhet på bussen måste ha exakt likadana inställningar utom enhetsadressen Unikt ID för mål som måste vara unik för varje enhet. Inga enheter på bussen får ha samma adress.
  6. Tryck OK för att spara dina inställningar och tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  7. Aktivera eller inaktivera TCP Modbus.
  8. Välj Port 502 eller Port [5000 till 32768].
  9. Tryck på OK för att spara dina inställningar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?