990-91111K-023

Kople til IMB-signalkabler i et forenklet 1 + 1 parallellsystem

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene for å sikre tilstrekkelig isolasjon.
 1. Fjern den statiske svitsjmodulen fra begge UPSene.

  UPS sett forfra

 2. Fjern dekselet fra begge UPSene.

  UPS sett forfra

 3. Kople signalkablene fra den interne vedlikeholdsbryterens IMB-indikatorlampe på begge UPSene.
 4. Fjern hyllen fra begge UPSene.

  UPS sett forfra

 5. Fjern frontdekselet fra den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) på begge UPSene.

  UPS sett forfra

 6. Installer en ekstra meldekontakt (følger med) i OF2-posisjonen i den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) på begge UPSene.
 7. Kople til non-Class 2/non-SELV-signalkablene mellom de to UPSene:
  1. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkabler (ikke inkludert) fra meldekontaktterminal 1 og 2 i den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) i UPS 1 til J6614-5 og J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 2 som vist.
  2. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkabler (ikke inkludert) fra meldekontaktterminal 1 og 2 i den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) i UPS 2 til J6614-5 og J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 1 som vist.

  Intern vedlikeholdsbryter (IMB) sett forfra

  Forhåndsvisning av forenklet 1 + 1 parallellsystem

 8. Sett på frontdekselet på den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) på begge UPSene.
 9. Monter hyllen på begge UPSene igjen.
 10. Kople signalkablene fra den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) til indikatorlampen på begge UPSene igjen.

  UPS sett forfra

 11. Monter dekselet på begge UPSene igjen.
 12. Installer den statiske svitsjmodulen på begge UPSene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?