990-6161A-025

Dane techniczne modułowej szafy bateryjnej

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Szczegółowe dane techniczne dotyczące zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku montażu systemu UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Do zasilacza UPS można podłączyć maksymalnie cztery modułowe szafy bateryjne.

Liczba bloków bateryjnych 40
Liczba szeregów baterii maksymalnie 9
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) 480
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) 545
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) 572
Kompensacja temperatury Włączona
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) 384
Maksymalne natężenie baterii (A) 271
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 10 kA

Ustawienia wyzwalacza dla wyłącznika baterii

Typ wyłącznika JDF36250
Ustawienie Ir 250 (stałe)
Ustawienie Im 1250

Zalecane przekroje kabli dla 380/400/415 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

DC+/DC- (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

Zalecane przekroje kabli dla 200/208/220/480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

  • Przewody THHN 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))

  • Temperatura otoczenia 30°C (86°F)

  • Użycie kabli miedzianych

Przewody uziemiające wyposażenie (PE w niniejszej instrukcji) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

DC+/DC- (AWG/kcmil) 3/0
DC PE (AWG/kcmil) 4

Zalecane rozmiary śrub i obejm

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Używaj tylko zatwierdzonych przez UL (Underwriters Laboratories) zaciskowych obejm kablowych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Miedź – Jednootworowe obejmy kablowe

Rozmiar kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Szary P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pomarańczowy P50

Miedź – Dwuotworowe obejmy kablowe

Rozmiar kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Szary P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Pomarańczowy P50

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in)
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)
M12 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in)

Waga i wymiary modułowej szafy bateryjnej

Numer katalogowy Waga w kg (lbs) Wysokość mm (in) Szerokość w mm (in) Głębokość w mm (in)
GVSMODBC9
– Pusta
– Z 9 szeregami baterii

186 (410)
1338 (2950)
1970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
UWAGA: Jeden moduł baterii waży około 32 kg (70,5 funta).

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów w danym państwie.
UWAGA: Minimalna wymagana przestrzeń to 150 mm (5,91 cal).

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) -15°C do 40°C (od 5°F do 104°F)
Wilgotność względna 0-95% bez kondensacji 10-80% bez kondensacji
Wysokość 0-3000 m (0-10000 stóp)  
Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?