990-5910F-025

Uruchamianie systemu UPS w trybie pracy obejścia serwisowego

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy świeci się lampka wyłącznika.
 1. Zamknij wyłącznik wejścia układu (UIB), jeśli jest otwarty.
  Wyświetlacz włącza się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 minuty.
 2. Zaznacz opcje Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Uruchom system UPS lub Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Uruchom zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
 3. Ogólna procedura rozruchu dla systemu UPS z zewnętrznym obejściem serwisowym MBB:
  UWAGA: Poniżej przedstawiono rodzajowe procedury wyłączania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwen. nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu.
  1. Zamknij wyłącznik wejścia układu (UIB), jeśli jest otwarty.
  2. Zamknij wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB) (jeśli znajduje się w systemie).
  3. Wyłącz wyłączniki baterii.
  4. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia .
  5. Zamknij wyłącznik wyjścia układu UOB.
  6. Powtórz kroki od a do e dla innych zasilaczy UPS w układzie równoległym.
  7. Zamknij wyłącznik izolacji systemu SIB (jeśli jest obecny).
  8. Otwórz wyłącznik obejścia serwisowego MBB.
  9. Wybierz opcje Sterowanie > Falownik > Falownik włączony lub naciśnij przycisk WŁ. falownika (przytrzymaj przez pięć sekund) w sekcji kontrolnej.
 4. Ogólna procedura rozruchu dla systemu UPS używającego wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB (brak MBB):
  UWAGA: Poniżej przedstawiono rodzajowe procedury wyłączania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwen. nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu.
  1. Zamknij wyłącznik wejścia układu (UIB), jeśli jest otwarty.
  2. Wyłącz wyłączniki baterii.
  3. Powtórz kroki a i b dla innego zasilacza UPS w uproszczonym układzie równoległym 1+1.
  4. Otwórz wewnętrzny wyłącznik serwisowy (IMB).
  5. Wybierz opcje Sterowanie > Falownik > Falownik włączony lub naciśnij przycisk WŁ. falownika (przytrzymaj przez pięć sekund) w sekcji kontrolnej.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?