990-5910F-025

Kompensacja napięcia (%) transformatora

Można skompensować napięcie wyjściowe transformatora i zrównoważyć spadek napięcia wyjściowego (0-3%).

  1. Odłącz obciążenie od zasilacza UPS.

  2. Zmierz napięcie po stronie wtórnej transformatora przy obciążeniu 0% i ręcznie wyreguluj napięcie wyjściowe od strony zasilacza UPS za pomocą ustawienia Kompensacja napięcia (%) w celu kompensacji napięcia, jeśli występuje .

  3. Podłącz obciążenie do zasilacza UPS.

  4. Ponownie zmierz napięcie po stronie wtórnej transformatora przy obciążeniu X% i dostosuj napięcie wyjściowe zasilacza UPS za pomocą ustawienia Kompensacja napięcia (%) transformatora, aby skompensować spadek napięcia w transformatorze.

Kompensacja napięcia transformatora wymagana przy określonym obciążeniu jest używana do automatycznej liniowej regulacji napięcia wyjściowego w zasilaczu UPS zgodnie z procentowym obciążeniem wyjściowym.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?