990-5910C-025

Kompensacja napięcia (%) transformatora

Można skompensować napięcie wyjściowe transformatora i zrównoważyć spadek napięcia wyjściowego (0-3%). Kompensacja napięcia wyjściowego transformatora działa bez konieczności pomiaru napięcia przez zasilacz UPS po stronie wtórnej transformatora.

  1. Przy obciążeniu 0% należy zmierzyć napięcie po stronie wtórnej transformatora, a napięcie wyjściowe zasilacza UPS jest następnie ręcznie regulowane za pomocą ustawienia Kompensacja napięcia (%) , jeśli to konieczne.

  2. Obciążenie należy następnie zastosować na zasilaczu UPS. Należy zmierzyć napięcie po stronie wtórnej transformatora, a napięcie wyjściowe zasilacza UPS należy następnie dostosować za pomocą ustawienia Kompensacja napięcia (%) transformatora , aby skompensować spadek napięcia w transformatorze.

Kompensacja napięcia wymagana przy określonym obciążeniu jest używana do automatycznej liniowej regulacji napięcia wyjściowego w zasilaczu UPS zgodnie z procentowym obciążeniem wyjściowym.

QR code for this page

czy było to pomocne?