990-5910C-025

Uruchamianie systemu UPS w trybie pracy obejścia serwisowego

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy świeci się lampka wyłącznika.
  1. Zamknij wyłącznik wejścia układu (UIB), jeśli jest otwarty.
    Wyświetlacz włącza się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 minuty.
  2. Zaznacz opcje Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Uruchom system UPS lub Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Uruchom zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
QR code for this page

czy było to pomocne?