990-5910F-031

Visa systemstatusinformationen

 1. Tryck på Status.
  1. Tryck på Ingång, Utgång, Bypass, Batteri, Temperatur eller Parallell för att se statusen.

   Ingång

   Spänning f-f Den aktuella ingångsspänningen f-f.
   Ström Den aktuella ingångsströmmen per fas i ampere (A).
   Frekvens Den aktuella ingångsfrekvensen i hertz (Hz).
   Spänning f-N (fas till neutral)* Den aktuella ingångsspänningen i volt (V) fas – neutral.
   Total effekt Den aktuella totala aktiva ingångseffekten (för alla tre faser) i kW.
   Effekt Den aktuella aktiva ingångseffekten för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är tidsgenomsnittet för den momentana produkten av spänning och ström.
   Maximal ström Maximal inström i ampere (A).
   Effektfaktor Förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
   Maximal RMS-ström Aktuell maximal RMS-ström.
   Energi Den totala energiförbrukningen sedan installationen genomfördes.

   Utgång

   Spänning f-f Utgångsspänning på växelriktaren fas-fas i volt (V).
   Ström Den aktuella utgångsströmmen för varje fas i ampere (A).
   Frekvens Den aktuella utgångsfrekvensen i hertz (Hz).
   Spänning f-N (fas till neutral)* Fas-till-neutral-utspänning från växelriktaren i volt (V).
   Last Procentandelen av UPS-kapaciteten som för närvarande används över alla faser. Lastprocenten för högsta fasbelastningen visas.
   Neutral ström * Den aktuella neutrala utströmmen i ampere (A).
   Total effekt Den aktuella totala aktiva uteffekten (för alla tre faser) i kilowatt (kW).
   Effekt Den aktuella aktiva bypasseffekten för varje fas i kilowatt (kW. Aktiv effekt är tidsgenomsnittet för den momentana produkten av spänning och ström.
   Maximal ström Den maximala utströmmen i ampere (A).
   Effektfaktor Den aktuella uteffektfaktorn för varje fas. Effektfaktorn är förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
   Maximal RMS-ström Aktuell maximal RMS-ström.
   Energi Den totala tillhandahållna energin sedan installationen genomfördes.
   Toppvärde Det aktuella utgående toppfaktorn för varje fas. Utgående toppvärde är förhållandet mellan toppvärdet för utgående ström och RMS (kvadratiskt medelvärde).

   Bypass

   Spänning f-f (fas till fas)* Den aktuella fas-till-fas-bypasspänningen i volt (V).
   Ström Den aktuella bypasströmmen för varje fas i ampere (A).
   Frekvens Den aktuella bypassfrekvensen i hertz (Hz).
   Spänning f-N (fas till neutral) Den aktuella fas-till-neutrala bypasspänningen i volt (V).
   Total effekt Den aktuella totala aktiva bypasseffekten (för alla tre faser) i kilowatt (kW).
   Effekt Den aktuella aktiva bypasseffekten för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är tidsgenomsnittet för den momentana produkten av spänning och ström.
   Maximal ström Maximal bypasström i ampere (A)
   Effektfaktor Den aktuella bypasseffektfaktorn för varje fas. Effektfaktorn är förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
   Maximal RMS-ström Aktuell maximal RMS-ström.

   Batteri

   Mätvärden Den aktuella likströmmen som dras från batteriet, i kilowatt (kW).
   Den aktuella batterispänningen (VDC).
   Den aktuella batteriströmmen i ampere (A). Positiv ström indikerar att batteriet laddas; negativ ström indikerar att batteriet laddas ur.
   Batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit från de anslutna temperatursensorerna.
   Batteri Nuvarande batteritid innan batterierna stängs av på grund av låg spänningsnivå. Visar även batteriets laddningsnivå i procent av full laddningskapacitet.
   Den aktuella batterispänningen (Ah).
   Konfiguration Visar batterityp. För ett modulärt batteri trycker du på knappen Detaljer i fältet för att se detaljerna för det modulära batteriet. Se Visa status för modulärt batteri.
   Status Laddarens allmänna tillstånd.
   Läge Laddarens driftsläge (Av, Hålladdningsspänning, Snabbladdningspänning, Utjämning, Cyklisk, Test).
   Laddningskapacitet Den maximala laddningskapaciteten, i procent av UPS:ens nominella uteffekt.

   Temperatur

   Omgivningstemperatur Omgivningstemperatur i Celsius eller Fahrenheit.
   Batteritemperatur Batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit från de anslutna temperatursensorerna.
   Temperatur Omgivningstemperatur i Celsius eller Fahrenheit från de valfria anslutna temperatursensorerna (AP9335T och AP9335TH). Namn ska ställas in via nätverksgränssnittet.
   Fuktighet Fuktighet i procent från de valfria anslutna fuktsensorerna (AP9335TH). Namn ska ställas in via nätverksgränssnittet.

   Parallell

   Ingångsström Den aktuella inströmmen från ingångskällan per fas i ampere (A).
   Bypasström Den aktuella bypasströmmen från bypasskällan per fas i ampere (A).
   Total uteffekt Den totala utgångseffekten för det parallella UPS-systemet som visar den totala lastprocenten och den totala uteffekten i kW och kVA för parallellsystemet.
   Utgående ström Den aktuella utgångsströmmen för varje fas i ampere (A).
   Antal redundanta UPS-enheter Aktuellt antal redundanta UPS-enheter.
   Redundansinställning Den konfigurerade redundansinställningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?