990-5910F-025

Przeglądaj informacje o statusie systemu

 1. Wciśnij przycisk Status.
  1. Dotknij opcji Wejście, Wyjście, Obejście, Bateria, Temperatura lub Równoległy, aby zobaczyć status.

   Wejście

   Napięcie f-f (międzyfazowe) Wartość chwilowa wejściowego napięcia międzyfazowego.
   Prąd Wartość chwilowa prądu wejściowego pobieranego z sieci wyrażona w amperach (A).
   Częstotliwość Wartość chwilowa częstotliwości wejściowej wyrażona w hercach (Hz)
   Napięcie f-N (faza do przewodu neutralnego)* Wartość chwilowa napięcia wejściowego międzyfazowego wyrażona w woltach (V).
   Moc całkowita Wartość chwilowa całkowej wejściowej mocy czynnej dla każdej fazy, podana w kW.
   Moc Wartość chwilowa wejściowej mocy czynnej (lub rzeczywistej) dla każdej fazy, wyrażona w kilowatach (kW). Moc czynna stanowi część przepływu mocy uśrednionej w ramach całego cyklu kształtu fali AC, co skutkuje przepływem energii netto w jednym kierunku.
   Prąd szczytowy Chwilowy wejściowy prąd szczytowy w amperach (A).
   Współczynnik mocy Proporcja mocy czynnej do mocy pozornej.
   Maks. Wartość skuteczna prądu Aktualna maks. wartość skuteczna prądu.
   Energia Całkowite zużycie energii od momentu instalacji.

   Wyjście

   Napięcie f-f (międzyfazowe) Napięcie wyjściowe międzyfazowe w falowniku w woltach (V).
   Prąd Wartość chwilowa prądu wyjściowego wyrażona w amperach (A).
   Częstotliwość Wartość chwilowa częstotliwości wyjściowej w hercach (Hz).
   Napięcie f-N (faza do przewodu neutralnego)* Wartość chwilowa napięcia wyjściowego fazowego w falowniku wyrażona w woltach (V).
   Obciążenie Procent pojemności zasilacza UPS obecnie używany we wszystkich fazach. Wyświetlony jest procent obciążenia dla najbardziej obciążonej fazy.
   Prąd neutralny * Wartość chwilowa prądu wyjściowego w przewodzie neutralnym w amperach (A).
   Moc całkowita Wartość chwilowa całkowitej mocy czynnej (dla wszystkich trzech faz) w kilowatach (kW).
   Moc Wartość chwilowa wyjściowej mocy aktywnej (lub rzeczywista) dla każdej fazy w kilowatach (kW). Moc czynna stanowi część przepływu mocy uśrednionej w ramach całego cyklu kształtu fali AC, co skutkuje przepływem energii netto w jednym kierunku.
   Prąd szczytowy Wartość chwilowa prądu szczytowego wyjściowej w amperach (A).
   Współczynnik mocy Wartość chwilowa współczynnika mocy wyjściowej dla każdej fazy. Współczynnik mocy stanowi proporcję mocy czynnej do mocy pozornej.
   Maks. Wartość skuteczna prądu Aktualna maks. wartość skuteczna prądu.
   Energia Całkowita wartość energii dostarczonej do odbiorów od momentu instalacji.
   Współcz. szczytu Wartość chwilowa wyjściowego współczynnika szczytu dla każdej fazy. Wyjściowy współczynnik szczytu stanowi proporcję wartości szczytowej prądu wyjściowego do wartości RMS (zmierzonej wartości skutecznej).

   Obejście

   Napięcie f-f (międzyfazowe)* Napięcie chwilowe obejścia faza do fazy (V).
   Prąd Wartość chwilowa prądu obejścia, dla każdej fazy, wyrażona w amperach (A).
   Częstotliwość Wartość chwilowa częstotliwości obejścia wyrażona w hercach (Hz).
   Napięcie f-N (faza do przewodu neutralnego) Napięcie chwilowe obejścia fazy do zera (V).
   Moc całkowita Wartość chwilowa całkowitej mocy czynnej obejścia (dla wszystkich trzech faz) w kilowatach (kW).
   Moc Wartość chwilowa mocy czynnej obejścia dla każdej fazy wyrażona w kilowatach (kW). Moc czynna stanowi średnią czasu iloczynu wartości chwilowych napięcia i prądu.
   Prąd szczytowy Wartość chwilowa prądu szczytowego obejścia w amperach (A).
   Współczynnik mocy Wartość chwilowa współczynnika mocy obejścia dla każdej fazy. Współczynnik mocy stanowi proporcję mocy czynnej do mocy pozornej.
   Maks. Wartość skuteczna prądu Aktualna maks. wartość skuteczna prądu.

   Bateria

   Pomiary Wartość chwilowa mocy pobieranej z baterii wyrażona w kilowatach (kW).
   Wartość chwilowa napięcia na baterii (VDC).
   Wartość chwilowa prądu baterii wyrażona w amperach (A). Wartość dodatnia prądu wskazuje, że bateria jest ładowana; wartość ujemna prądu wskazuje, że bateria jest rozładowywana.
   Temperatura baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita zmierzona przez podłączone czujniki temperatury.
   Bateria Długość czasu zanim baterie osiągną poziom niskiego napięcia. Pokazuje obecny poziom naładowania baterii jako procent całej pojemności baterii.
   Wartość chwilowa naładowania baterii (Ah).
   Konfiguracja Pokazuje typ baterii. W przypadku baterii modułowej wciśnij przycisk Szczegóły w tym polu, aby zobaczyć szczegółowe informacje o baterii modułowej. Patrz Wyświetl status baterii modułowej.
   Status Ogólny stan ładowarki
   Tryb Tryb pracy ładowarki (Wyłączony, Konserwujące, Zwiększenie, Wyrównanie, Cykliczny, Test).
   Pojemność ładowania Maksymalna pojemność baterii w procentach mocy znamionowej zasilacza UPS.

   Temperatura

   Temp. otoczenia Temperatura otoczenia w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.
   Temperatura baterii Temperatura baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita zmierzona przez podłączone czujniki temperatury baterii.
   Temperatura Temperatura otoczenia w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita zmierzona przez podłączone opcjonalne czujniki temperatury (AP9335T and AP9335TH). Nazewnictwo zostanie skonfigurowane poprzez interfejs zarządzania siecią.
   Wilgotność Wilgotność w procentach zmierzona przez podłączone opcjonalne czujniki wilgotności (AP9335TH). Nazewnictwo zostanie skonfigurowane poprzez interfejs zarządzania siecią.

   Równoległy

   Prąd wejściowy Wartość chwilowa prądu wejściowego ze źródła zasilania na fazę, wyrażona w amperach (A).
   Prąd obejścia Wartość chwilowa prądu obejścia ze źródła obejścia na fazę, wyrażona w amperach (A).
   Całkowita moc wyjściowa Całkowite obciążenie równoległego zasilacza UPS, pokazujące całkowity procent obciążenia i łączne obciążenie w kW i kVA dla układu równoległego.
   Prąd wyjściowy Wartość chwilowa prądu wyjściowego wyrażona w amperach (A).
   Liczba nadmiar. zasilaczy UPS Liczba obecnych nadmiarowych zasilaczy UPS.
   Ustawienie nadmiarowości Skonfigurowane ustawienie nadmiarowości.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?