990-91381C-004

De sidste installationstrin

  1. Kun ved to forsyningskilder: Sæt etiketterne til SSIB, lysindikatorerne og diagrammærket på vedligeholdelsesbypass-skabet. Etiketterne følger med denne manual.

    Én forsyningskilde

    To forsyningskilder

  2. Sæt etiketten 885-91965 (følger med UPS'en) på vedligeholdelsesbypass-skabet.
  3. Kun ved seismisk forankring: Installer det forreste seismiske forankringsbeslag på vedligeholdelsesbypass-skabet og på UPS'en. Monter de forreste seismiske forankringsbeslag på gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det seismiske frontbeslag er ø14 mm. Minimumskravet er 8,8-styrkeklassificeret M12-hardware.
  4. Luk fordøren på vedligeholdelsesbypass-skabet
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?