990-91381-004

De sidste installationstrin

 1. Kun ved to forsyningskilder: Tilføj etiketterne for SSIB, indikatorlamperne og diagrammetiketten på vedligeholdelsesbypass-skabet. Etiketterne følger med denne manual.

  Én forsyningskilde

  To forsyningskilder

 2. Sæt etiket 885-91965 (leveres med UPS'en) på vedligeholdelsesbypass-skabet.
 3. Kun ved seismisk forankring:
  1. Installer det forreste seismiske forankringsbeslag på vedligeholdelsesbypass-skabet med de medfølgende M8-bolte.
  2. Fastgør det forreste seismiske forankringsbeslag til gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det forreste forankringsbeslag er ø14 mm. Minimumskrav er 8,8-styrkeklassificeret M12-hardware.
 4. Luk fordøren på vedligeholdelsesbypass-skabet
QR code for this page

Var dette nyttigt?