990-91379C-031

Konfigurera högeffektivitetsläge

  1. Tryck på Konfiguration > Högeffektivitet .
  2. Välj Högeffektivitetsläge: Inaktivera, ECO-läge, eConversion eller Inaktiverad av systemet.
    OBS: Kontakta Schneider Electric för att aktivera ECO-läge.
  3. Välj eConversion harmonics-kompensator, om tillämpligt.
  4. Välj Högeffektivitetsschema: Aktiv enligt schema, Alltid aktiv eller Aldrig aktiv.
    1. För Aktiv enligt schema ska du trycka på Schema och konfigurera. Därefter kan du aktivera schemat enligt önskemål.
QR code for this page

Var det här till hjälp?