990-91379C-031

Konfigurera högeffektivitetsläge

  1. Tryck på Konfiguration > Högeffektivitet .
  2. Välj Högeffektivitetsläge: Inaktivera, ECO-läge, eConversion eller Inaktiverad av systemet.
    OBS: Kontakta Schneider Electric för att aktivera ECO-läge.
  3. Välj eConversion harmonics-kompensator, om tillämpligt.
  4. Välj Högeffektivitetsschema: Aktiv enligt schema, Alltid aktiv eller Aldrig aktiv.
    1. För Aktiv enligt schema ska du trycka på Schema och konfigurera. Därefter kan du aktivera schemat enligt önskemål.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?