990-91379C-031

Ändra lösenordet

  1. Tryck på Logga ut.
  2. Tryck på Konfiguration.
  3. Ange ditt lösenord.
    OBS: När inget annat angivits är administratörsanvändarnamn respektive lösenord admin.
  4. Tryck på Ändra lösenord och ange det nya lösenordet.
QR code for this page

Var det här till hjälp?