990-91379C-022

Het UPS-systeem opstarten vanuit de onderhoudsbypassmodus

OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende schakelaarindicatielampje brandt.
 1. Sluit de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB) als deze openstaat.
  Het display wordt ingeschakeld. Opnieuw opstarten duurt ongeveer 3 minuten.
 2. Selecteer Besturing > Begeleide cycli > UPS-systeem inbedrijfstellen of Besturing > Begeleide cycli > UPS in parallel systeem inbedrijfstellen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
 3. Algemene opstartprocedure voor een UPS-systeem met onderhoudsbypass-schakelaar (MBB):
  OPMERKING: Hieronder volgen algemene opstartprocedures. Volgt altijd de stappen uit de Begeleide cycli die van toepassing zijn op uw systeem.
  1. Sluit de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB) als deze openstaat.
  2. Sluit de ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB), indien aanwezig.
  3. Sluit de bypassterugvoedingsschakelaar BF2 (indien aanwezig).
  4. Sluit de batterijschakelaar(s).
  5. Selecteer Besturing > Bedrijfsmodus > Naar bypassbedrijf indien mogelijk.
  6. Sluit de eenheiduitgangsschakelaar (UOB).
  7. Herhaal stap a tot stap e voor andere UPS-eenheden in een parallel systeem.
  8. Sluit de systeemisolatieschakelaar, (SIB) indien aanwezig.
  9. Open de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).
  10. Selecteer Besturing > Omvormer > Omvormer aan of druk op de knop Omvormer AAN (houd deze vijf seconden ingedrukt) op de systeemniveau-controller.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?