990-91262C-032

การเตรียมการติดตั้ง

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายที่ติดตั้งเพลตเข้าสาย และห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูในระยะใกล้กับ UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV
 1. ถอดสายสัญญาณสองสายออกจากจอแสดงผลบน UPS และถอดฝาหน้า
 2. สำหรับ UPS ที่ไม่ได้ติดตั้งโมดูลไฟฟ้าไว้: ติดตั้งโมดูลไฟฟ้าเริ่มต้นจากชั้นวางด้านล่าง:
  1. ถอดสกรูในแต่ละด้านของชั้นวางโมดูลไฟฟ้าเปล่า
  2. ดันโมดูลไฟฟ้าลงในชั้นวาง
  3. ติดตั้งสกรูกลับเข้าไปที่แต่ละด้านของชั้นวาง
  ข้อควรระวัง
  โหลดหนัก
  โมดูลไฟฟ้าหนัก ต้องใช้สองคนยก
  • โมดูลไฟฟ้า 20 kW หนัก 25 กก. (55 ปอนด์)
  • โมดูลไฟฟ้า 50 kW หนัก 38 กก. (84 ปอนด์)
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
 3. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก
 4. ถอดเทอร์มินัลแบตเตอรี่ออกจากด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่ที่ติดตั้งล่วงหน้า
 5. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล: ถอดเพลตด้านบนออก:
  1. ถอดสกรูและพลิกเพลตด้านบนขึ้น
  2. เลื่อนเพลตด้านบนไปทางด้านหลังเพื่อถอดออก ถอดแท็บที่ด้านหลังของเพลตด้านบนออกจากช่องใส่ที่ด้านหลัง UPS
 6. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน: ถอดแผงด้านซ้ายและเพลตออก ทิ้งเพลตไป
 7. สำหรับการติดตั้งตู้บายพาสการซ่อมบำรุงหรือระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย: ถอดแผงด้านขวาออก เก็บแผงด้านขวาไว้
 8. ถอดท่อร้อยสายออกจากด้านหลังของ UPS

  มุมมองด้านหลังของ UPS

 9. ถอดเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างออกจากท่อร้อยสาย
 10. เจาะ/ตอกรูไว้สำหรับสายไฟ/ท่อร้อยสายที่ด้านบนหรือด้านล่างของเพลตเข้าสาย ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากเหมาะสม
 11. ติดตั้งเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างกลับเข้าที่บนท่อร้อยสาย
 12. ติดตั้งท่อร้อยสายบน UPS โปรดทราบว่าท่อร้อยสายควรมีการติดตั้งในตำแหน่งถอยหลัง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?