990-91262C-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแยกกันอย่างเพียงพอ

ใช้ชุดอุปกรณ์เสริม GVSOPT006 สำหรับขั้นตอนนี้

  1. ถอดโมดูลสแตติกสวิตซ์
  2. ถอดเพลตที่แสดงออก
  3. ติดตั้งสวิตช์ AUX เสริม (มีให้) บนเบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน IMB บน USP ทั้งสองตู้
  4. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ระหว่าง UPS สองตู้

    มุมมองด้านหลังทางขวาของระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

  5. ติดตั้งฝาครอบที่ให้มาที่มุมบนขวา
  6. ติดตั้งเพลตและโมดูลสแตติกสวิตซ์กลับเข้าที่
  7. ติดตั้งแผงด้านขวากลับเข้าที่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?