990-91262C-032

ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (อุปกรณ์เสริม)

ใช้ชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVSOPT016 สำหรับขั้นตอนนี้

 1. ติดตั้งชุดยึดพื้นด้านหลังเข้ากับพื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในสมอหลัง คือ ø13 มม. ข้อกำหนดขั้นต่ำคือฮาร์ดแวร์ M12 เกรด 8.8

  มุมมองด้านหลัง

 2. ถอดสลักเกลียวและถอดขอเกี่ยวด้านหลังออก เก็บสลักเกลียวไว้สำหรับการติดตั้งตู้ที่ติดกัน

  มุมมองด้านหลัง

 3. ติดตั้งโครงยึดสมอด้านหลังบน UPS โดยใช้สลักเกลียว M8 ที่ให้มา

  มุมมองด้านหลังของ UPS

 4. ดัน UPS ให้เข้าที่ เพื่อให้โครงยึดด้านหลังเชื่อมต่อกับสมอยึดด้านหลัง โครงยึดสมอด้านหน้าได้รับการการติดตั้งในขั้นตอนการติดตั้งขั้นสุดท้าย

  มุมมองด้านหลังของ UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?