990-91111K-031

Förbered för installation

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Undvik att borra eller stansa hål för kablar eller kabelkanaler med genomföringsplattorna installerade eller i närheten av UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
 1. Ta bort frontpanelen.
 2. Ta bort den nedre plattan på framsidan.
 3. Ta bort det genomskinliga skyddet.
 4. Ta av det övre skyddet:
  1. Ta bort skruvarna och luta framsidan av det övre skyddet uppåt.
  2. Skjut det övre skyddet bakåt för att ta av det. Flikarna på baksidan av det övre skyddet måste kopplas från öppningarna på baksidan av UPS:en.
 5. För installation med intilliggande universalskåp på vänster sida om UPS:en: Ta bort vänster sidopanel. Sidopanelen ska sättas tillbaka på vissa intilliggande universalskåp. Följ produktmanualen för det intilliggande universalskåpet.
 6. För installation med intilliggande universalskåp på vänster sida om UPS:en: Ta bort den lägre sidoplattan på vänster sida för inre kraftkabeldragning mellan UPS:en och intilliggande universalskåp.

  UPS:en framifrån

 7. För installation med intilliggande universalskåp på höger sida om UPS:en: Ta bort den högra sidopanelen. Sidopanelen ska sättas tillbaka på vissa intilliggande universalskåp. Följ produktmanualen för det intilliggande universalskåpet.
 8. För installation med intilliggande universalskåp på höger sida om UPS:en: Ta bort den lägre sidoplattan på höger sida för inre kraftkabeldragning mellan UPS:en och intilliggande universalskåp.

  UPS:en framifrån

 9. Gör något av följande:
  • För kabelingång underifrån: Ta bort genomföringsplattan i botten av UPS:en.

   UPS:en framifrån

  • För bakre kabelingång: Ta bort genomföringsplattan på baksidan av UPS:en.

   UPS:en framifrån

 10. Borra/stansa hål för kraftkablar/kabelkanaler i genomföringsplattan. Montera kabelkanaler (ingår ej) om tillämpligt.
 11. Montera genomföringsplattan på undersidan eller baksidan av UPS:en.
 12. Ta bort de bakre genomföringsplattorna och de bakre borstplattorna från UPS:en.

  UPS:en bakifrån

 13. Gör något av följande:
  • För installation utan kabelkanaler: Återmontera borstplattorna.
  • För installation med kabelkanaler: Borra ett hål i genomföringsplattorna för kabelrör, installera kabelrör och installera om genomföringsplattorna.

  UPS utan kabelrör bakifrån

  UPS med kabelrör bakifrån

 14. Dra non-Class 2/non-SELV-signalkablarna genom den bakre vänstra borst-/genomföringsplattan och in i den vänstra sidan av UPS:en.
 15. Dra de externa kablarna som ansluter till styrenhetsboxen genom den högra, bakre borst-/genomföringsplattan och genom kabelkanalen fram till fronten på UPS:en.
 16. Dra Class 2/SELV-signalkablarna genom den bakre högra borst-/genomföringsplattan och in i den högra sidan av UPS:en.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?