990-6161A-031

Installationsmetod för UPS för externa batterier

OBS: Det modulära batteriskåpet kan endast installeras till en externt placerad UPS för externa batterier.

Modulära batteriskåp och externt placerad UPS som är märkt för maximalt 100 kW

Två modulära batteriskåp och externt placerad UPS som är märkt för över 100 kW

Tre modulära batteriskåp och externt placerad UPS som är märkt för över 100 kW

Fyra modulära batteriskåp och externt placerad UPS som är märkt för över 100 kW

OBS: Avståndet mellan det modulära batteriskåpet och UPS:en får inte överstiga 100 m. Kontakta Schneider Electric för installationer med längre avstånd.
  1. Förbered installationen.
  2. Installera kabelboxen på det modulära batteriskåpet.
  3. Förbered modulärt batteriskåp 1 för signalkablar.
  4. Installera jordbävningsskydd (Option).
  5. Sammankoppla de modulära batteriskåpen.
  6. Gör något av följande:
  7. Anslut signalkablarna.
  8. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
  9. Slutinstallation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?