990-5910F-025

Wymień lub zainstaluj modułowy szereg baterii

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Baterie powodują zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i wysokim prądem zwarciowym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:
 • Serwisowanie baterii musi przeprowadzać lub nadzorować wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednią wiedzą na ich temat oraz znajomością wymaganych środków ostrożności. Osoby niewykwalifikowane nie powinny zbliżać się do baterii.
 • Baterii nie wolno wrzucać do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.
 • Nie wolno otwierać, przerabiać ani rozmontowywać baterii. Znajdujący się w środku elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu. Może mieć właściwości toksyczne.
 • Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
 • Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
 • Należy założyć okulary, rękawice i obuwie ochronne.
 • Nie wolno kłaść na bateriach narzędzi ani metalowych części.
 • Przełącz bezpiecznik baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ.) przed rozpoczęciem procedury.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE
ryzyko uszkodzenia sprzętu
 • Podczas wymiany lub instalacji modułów baterii należy zawsze używać tego samego typu modułu baterii (ten sam numer referencyjny) w całym systemie UPS.
 • Zawsze wymieniaj lub instaluj cały szereg baterii (cztery moduły baterii).
 • Nie należy instalować modułów akumulatorowych, dopóki system nie będzie gotowy do rozruchu. Czas między instalacją modułu baterii a uruchomieniem zasilacza UPS nie powinien przekraczać 72 godzin lub 3 dni.
 • Jeśli zasilacz UPS pozostaje odłączony od źródła zasilania przez dłuższy czas, zaleca się podłączanie go co najmniej raz w miesiącu na 24 godziny. Powoduje to ładowanie zainstalowanych modułów baterii, co pozwala uniknąć nieodwracalnych uszkodzeń spowodowanych głębokim rozładowaniem.
 • Moduły baterii należy przechowywać w temperaturze otoczenia: od -15 do 40°C (od 5 do 104°F).
 • Moduły baterii należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu ochronnym.
 • Moduły baterii przechowywane w temperaturze -15 do 25°C (od 5 do 77°F) należy ładować co sześć miesięcy, aby uniknąć uszkodzeń wynikających z głębokiego rozładowania. Moduły baterii przechowywane w temperaturze ponad 25°C (77°F) należy ładować w krótszych odstępach czasu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
NOTYFIKACJA
Ryzyko wyłączenia obciążenia
Zasilanie bateryjne z baterii znajdujących się szafie jest niedostępne, gdy bezpiecznik baterii BB na szafie jest w pozycji otwartej (WYŁ.).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
 1. Ustaw wyłącznik bezpiecznika baterii BB w pozycji otwartej (WYŁ.) na zasilaczu UPS i/lub modułowej szafie bateryjnej, w której moduły bateryjne mają zostać wymienione lub zainstalowane.
 2. Zdejmij pokrywę baterii z zasilacza UPS i/lub modułowej szafy bateryjnej.
 3. Usuń moduł baterii:
  1. Rozłącz zaciski baterii od przedniej części modułu baterii.
  2. Wykręć śrubę z uchwytu modułu baterii i podnieś uchwyt.
  3. Ostrożnie wyciągnij moduł baterii z gniazdka. Zawsze usuwaj cały szereg baterii (cztery moduły baterii).
 4. Zainstaluj moduł bateryjny:
  1. Wepchnij moduł baterii do gniazdka. Wypełnij półki, zaczynając od dołu. Zawsze instaluj cały szereg baterii (cztery moduły baterii).
  2. Przekręć uchwyt modułu baterii w dół i przymocuj go do półki za pomocą dostarczonej śruby.
  3. Podłącz zaciski baterii do przedniej części modułu baterii.
 5. Patrz Wyświetl status baterii modułowej, aby sprawdzić poprawność instalacji modułów akumulatorowych.
 6. Ponownie zamontuj osłonę baterii na zasilaczu UPS i/lub modułowej szafy bateryjnej.
 7. Ustaw wyłącznik bezpiecznika baterii BB w pozycji zamkniętej (WŁ.) na zasilaczu UPS i/lub modułowej szafie bateryjnej.
 8. Tylko w przypadku całkowitej wymiany wszystkich modułów baterii w systemie UPS: Wybierz Serwis > Wymiana baterii , aby zresetować wszystkie dane baterii (w tym współczynnik starzenia się baterii, liczniki żywotności i statystyki baterii).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?