990-5910F-025

Wyświetl status baterii modułowej

  1. Wybierz opcje Status > Bateria > Szczegóły . Pokazane zostanie omówienie modułowego urządzenia bateryjnego. Możesz zobaczyć stan wyłącznika baterii dla każdej modułowej szafy bateryjnej i dla baterii modułowych wewnątrz zasilacza UPS (dostępne tylko dla modeli zasilaczy UPS dla baterii wewnętrznych). Jeśli symbol baterii jest czerwony, oznacza to, że istnieje alarm dla baterii modułowych w modułowej szafie bateryjnej lub w zasilaczu UPS. Temperatura pokazana na tym ekranie jest najwyższą temperaturą szeregu baterii zmierzoną w modułowej szafie bateryjnej/zasilaczu UPS.
  2. Dotknij symbolu baterii o nazwie Wewnętrzne (w zasilaczu UPS) (jest obecny tylko w modelach zasilaczy UPS dla baterii wewnętrznych), aby wyświetlić informacje o bateriach modułowych w zasilaczu UPS, lub dotknij symbolu baterii o nazwie ModBC # x, aby zobaczyć informacje o modułowej szafie bateryjnej x. Będzie można następnie wyświetlić szczegóły na temat każdego szeregu baterii, takie jak liczbę zainstalowanych modułów bateryjnych, obecność alarmu, temperaturę każdego szeregu baterii i typ modułu baterii.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?