990-91111E-022

Specificaties voor 480 V-systemen

De voeding voor input en output moeten solide geaarde WYE-transformators zijn. Delta-inputvoeding voor input of bypass is niet toegestaan.

Het UPS-systeem moet zijn geïnstalleerd als een afzonderlijk afgeleid systeem. Lekstromen treden op in de verbindingsjumper en de technische/systeemaarde.

Ingangsspecificaties 480 V

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Aansluitingen Driedraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding)
Driedraads (L1, L2, L3, PE) WYE (dubbele netvoeding)
Ingangsspanningsbereik (V) 408-552
Frequentiebereik (Hz) 40-70
Nominale ingangsstroom (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Maximale ingangsstroom (A) 30 45 60 74 89 119 149 179 223
Begrenzing ingangsstroom (A) 31 47 62 77 93 124 154 185 231
Vermogensfactor ingang 0,99 bij belasting groter dan 50%
0,95 bij belasting groter dan 25%
Totale harmonische vervorming (THDI) <5% bij 100% belasting <3% bij 100% belasting <5% bij 100% belasting <3% bij 100% belasting <5% bij 100% belasting <3% bij 100% belasting
Maximaal kortsluitvermogen 65 kA RMS
Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en -zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en adaptief 1-40 seconden

OPMERKING: Voor een UPS met N+1 stroommodule is de input vermogensfactor 0,99 bij 100% belasting, en is de totale harmonische vervorming (THDI) <6% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch).

Specificaties voor bypass 480 V

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Aansluitingen 3-draads (L1, L2, L3, PE) of 4-draads (L1, L2, L3, N, PE)
Bypass-spanningsbereik (V) 432-528
Frequentiebereik (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)
Nominale bypass-stroom (A) 24 36 49 61 73 97 121 146 182
Nominale nulstroom (A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Maximaal kortsluitvermogen 65 kA RMS
Bescherming Ingebouwde backfeedbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen 400 A, energiecapaciteit van 33 kA2's
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen 550 A, energiecapaciteit van 52 kA2s

Uitgangsspecificaties 480 V

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Aansluitingen* 3-draads (L1, L2, L3, PE) of 4-draads (L1, L2, L3, N, PE)
Spanningsregeling Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%
Capaciteit overbelasting 150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
125% continu (bypass)
1000% gedurende 100 ms (bypass)
Respons dynamische belasting ± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden
Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Frequentieregeling (Hz) 50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Totale harmonische vervorming (THDU) <1% voor lineaire belasting
<5% voor niet-lineaire belasting
Piekfactor belasting 2,5
Vermogensfactor belasting Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Specificaties voor batterijen 480 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting* 80%
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting 20 %
Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominale batterijspanning (VDC) 32-48 blokken: 384-576 40-48 blokken: 480-576 35-48 blokken: 420-576 32-48 blokken: 384-576 40-48 blokken: 480-576
Nominale laadspanning (VDC) 32-48 blokken: 436-654 40-48 blokken: 545-654 35-48 blokken: 477-654 32-48 blokken: 436-654 40-48 blokken: 545-654
Maximale snellaadspanning (VDC) 720 voor 48 blokken
Temperatuurcompensatie (per cel) -3.3mV/°C, voor T ≥ 25 °C – 0mV/°C, voor T < 25 °C
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) 32 blokken: 307 40 blokken: 384 35 blokken: 336 32 blokken: 307 40 blokken: 384
Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)* 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Rimpelstroom < 5% C20 (5 minuten looptijd)
Batterijtest Handmatig/automatisch (selecteerbaar)
Maximaal kortsluitvermogen 10 kA

Aanbevolen kabeldoorsnedes 480 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 300 kcmil.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: 2 op ingang-/uitgang-/bypass-busbars; 4 op DC+/DC- busbars; 6 op N/PE-busbars.

OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden.

De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 (B)(16) van de National Electrical Code (NEC) met de volgende gegevens:

  • 90 °C (194 °F) geleiders (75 °C (167 °F) afsluitweerstand)

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C (86 °F)

  • Gebruik van koperen of aluminium geleiders

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C (86 °F), moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC.

De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur (PE in deze handleiding) wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122.

OPMERKING: De hier gegeven DC-kabeldoorsneden zijn aanbevelingen. Volg altijd de specifieke instructies in de documentatie van de batterijoplossing voor de DC-kabeldoorsneden en zorg ervoor dat de DC-kabeldoorsneden overeenkomen met de nominale waarde van de batterijschakelaar.

Koper

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ingangsfasen (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
Ingang PE (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Bypass/uitgangsfasen (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
Bypass PE/uitgang PE (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Nulleider (AWG/kcmil)* 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil)* 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC PE (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Aluminium

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ingangsfasen (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Ingang PE (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Bypass/uitgangsfasen (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
Bypass PE/uitgang PE (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Nulleider (AWG/kcmil)* 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil)* 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC PE (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
OPMERKING: Voor DC PE aluminium kabels die in parallelle leidingen wordt gebruikt, moet de PE op volledige grootte zijn om overbelasting of doorbranden van kabels te voorkomen.
OPMERKING: 80% nominale zekeringen voor UIB, UOB, MBB, SSIB.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 480 V

VOORZICHTIG
gevaar voor brand
  • Alleen verbinden met een voeding met de onderstaande specificaties.
  • Verbind met een voeding die is geleverd met een 250 A overstroombeveiligingsmaximum voor het veld volgens de National Electrical Code, ANSI/NFPA70 en de Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Neem altijd de stroomopwaartse bescherming voor een nominale UPS waarde van 150 kW bij gebruik van de schaalbare UPS (GVSUPS50K150GS)
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen en met de functie worden gemarkeerd.
Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat HJF36100U31X
Ir-instelling 40 35 60 50 80 70 100 80
Instelling tr bij 6 Ir 0,5
Instelling li (x In) 1,5
Nominale waarde van UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir-instelling 125 100 175 125 200 175
Instelling tr bij 6 Ir 0,5
Instelling li (x In) 1,5
Nominale waarde van UPS 120 kW 150 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat JJF36250CU31X JJF36250CU31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir-instelling 250 200 300 250
Instelling tr bij 6 Ir 0,5
Instelling li (x In) 1,5
QR code for this page

Was dit nuttig?