990-91111K-022

Specificaties voor 480 V-systemen

De voeding voor input en output moeten solide geaarde WYE-transformators zijn. Delta-inputvoeding voor input of bypass is niet toegestaan.

Het UPS-systeem moet zijn geïnstalleerd als een afzonderlijk afgeleid systeem. Lekstromen treden op in de verbindingsjumper en de technische/systeemaarde.

Ingangsspecificaties 480 V

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Aansluitingen Ingangsaansluitingen in systeem met enkele netvoeding: Driedraads (L1, L2, L3, G) WYE of vierdraads (L1, L2, L3, N, G) WYE
Ingangsaansluitingen in systeem met dubbele netvoeding: driedraads (L1, L2, L3, G) WYE
Ingangsspanningsbereik (V) 408-552
Frequentiebereik (Hz) 40-70
Nominale ingangsstroom (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Maximale ingangsstroom (A)

31

46

61

76

91

121

152

182

227

Begrenzing ingangsstroom (A)

31

48

63

77

95

126

154

188

231

Vermogensfactor ingang 0,99 bij belasting groter dan 50%
0,95 bij belasting groter dan 25%
Totale harmonische vervorming (THDI) <5% bij 100% belasting <3% bij 100% belasting <5% bij 100% belasting <3% bij 100% belasting <5% bij 100% belasting <3% bij 100% belasting
Maximaal kortsluitvermogen 65 kA RMS
Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en adaptief 1-40 seconden

OPMERKING: Voor een UPS met N+1 vermogensmodule is de ingangsvermogensfactor 0.99 bij 100% belasting en is de totale harmonische vervorming (THDI) <6% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch).

Specificaties voor bypass 480 V

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Aansluitingen 3-draads (L1, L2, L3, G) WYE of 4-draads (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypass-spanningsbereik (V) 432-528
Frequentiebereik (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)
Nominale bypass-stroom (A)

25

37

50

62

74

99

123

148

185

Nominale nulstroom (A) * 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Maximaal kortsluitvermogen 65 kA RMS
Bescherming Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen 400 A, energiecapaciteit van 33 kA2s
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen 550 A, energiecapaciteit van 52 kA2s

Uitgangsspecificaties 480 V

OPMERKING: Het aantal uitgaande aansluitingen moet overeenkomen met het aantal ingangsdraden in een systeem met enkele netvoeding of het aantal bypasskabels in een systeem met dubbele netvoeding.
Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Aansluitingen 3-draads (L1, L2, L3, G, GEC*) of 4-draads (L1, L2, L3, N, G)
Spanningsregeling Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%
Capaciteit overbelasting 150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (batterijbedrijf)
125% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)
Respons dynamische belasting ± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden
Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Frequentieregeling (Hz) 50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Totale harmonische vervorming (THDU) <1% voor lineaire belasting
<5% voor niet-lineaire belasting
Piekfactor belasting 2,5
Vermogensfactor belasting Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Specificaties voor batterijen 480 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  • Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
  • De vertraging van de automatische uitschakeling moet op alle batterijschakelaars op nul worden ingesteld.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting* 80%
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting 20%
Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominale batterijspanning (VDC) 32-48 blokken: 384-576 40-48 blokken: 480-576 35-48 blokken: 420-576 32-48 blokken: 384-576 40-48 blokken: 480-576
Nominale laadspanning (VDC) 32-48 blokken: 436-654 40-48 blokken: 545-654 35-48 blokken: 477-654 32-48 blokken: 436-654 40-48 blokken: 545-654
Maximale snellaadspanning (VDC) 720 voor 48 blokken
Temperatuurcompensatie (per cel) -3,3 mV/°C, voor T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, voor T < 25 °C
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) 32 blokken: 307 40 blokken: 384 35 blokken: 336 32 blokken: 307 40 blokken: 384
Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A) * 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Rimpelstroom < 5% C20 (5 minuten looptijd)
Batterijtest Handmatig/automatisch (selecteerbaar)
Maximaal kortsluitvermogen 10 kA
OPMERKING: Voor een 60 kW UPS met N+1-vermogensmodule is de ondersteunde hoeveelheid batterijblokken 32-48 blokken.

Aanbevolen kabeldoorsnedes 480 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 300 kcmil.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het maximumaantal kabelaansluitingen per busbar: Twee op busbars aan ingang/uitgang/bypass; vier op busbars DC+/DC-; zes op busbars N/G.

OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden.

De kabeldoorsneden in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 (B)(16) van de National Electrical Code (NEC) met de volgende gegevens:

  • 90 °C (194 °F) geleiders (75 °C (167 °F) afsluitweerstand)

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C (86 °F)

  • Gebruik van koperen of aluminium geleiders

De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur (Equipment Grounding Conductors, EGC) wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C (86 °F), moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC.

OPMERKING: Neem altijd de kabels voor een nominale UPS waarde van 150 kW bij gebruik van de schaalbare UPS (GVSUPS50K150GS)
OPMERKING: De aanbevolen kabeldoorsneden en de maximaal toegestane kabeldoorsnede kunnen verschillen voor de hulpproducten. Niet alle hulpproducten ondersteunen aluminium kabels. Raadpleeg de bij het hulpproduct meegeleverde installatiehandleiding.
OPMERKING: De hier vermelde DC-kabeldoorsneden zijn aanbevelingen. Volg altijd de specifieke instructies in de documentatie van de batterijoplossing voor de DC-kabeldoorsneden en kabeldoorsneden van DC EGC en zorg dat de DC-kabeldoorsneden overeenkomen met de nominale waarde van de batterijschakelaar.
OPMERKING: De doorsnede van de nulleider is berekend op 1,73 maal de fasestroom in geval van hoge harmonische stroom van niet-lineaire belastingen. Als er geen of minder harmonische stroomwaarden worden verwacht, kan de grootte van de nulleider dienovereenkomstig worden aangepast, maar niet kleiner dan de fasegeleider.
OPMERKING: 20-40 kW: DC-kabels zijn gedimensioneerd voor 32 batterijblokken. 50-100 kW: DC-kabels zijn gedimensioneerd voor 40 batterijblokken.

Koper

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ingangsfasen (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
Ingang EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Bypass/uitgangsfasen (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
Bypass EGC/uitgang EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Nulleider (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Aluminium

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ingangsfasen (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Ingang EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Bypass/uitgangsfasen (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
Bypass EGC/uitgang EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Nulleider (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC EGC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
OPMERKING: Voor DC EGC-kabels van aluminium die in parallelle kabelgeleidingen wordt gebruikt, moet de EGC van volledige grootte zijn om overbelasting of doorbranden van kabels te voorkomen.
OPMERKING: 80% nominale automaten voor UIB, UOB, MBB, SSIB.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 480 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
  • Bij parallelle systemen mogen de ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) niet hoger zijn dan 1250 A. Plaats het label 885-92556 direct naast de stroomopwaartse automaat om op het gevaar te wijzen.
  • Voor UPS met nominale waarde van 20-120 kW: Bij parallelle systemen met drie of meer UPS-eenheden moet op de uitgang van elke UPS een automaat worden geïnstalleerd. De ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) van de eenheiduitgangsschakelaar (UOB) mogen niet hoger zijn dan 1250 A.
  • Voor UPS met nominale waarde van 150 kW: Bij parallelle systemen met twee of meer UPS-eenheden moet op de uitgang van elke UPS een automaat worden geïnstalleerd. De ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) van de eenheiduitgangsschakelaar (UOB) mogen niet hoger zijn dan 1250 A.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
VOORZICHTIG
gevaar voor brand
  • Alleen verbinden met een voeding met de onderstaande specificaties.
  • Aansluiten op een voeding die is geleverd met een 250 A overstroombeveiligingsmaximum voor het veld volgens de National Electrical Code, ANSI/NFPA70 en de Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Neem altijd de stroomopwaartse bescherming voor een nominale UPS waarde van 150 kW bij gebruik van de schaalbare UPS (GVSUPS50K150GS)
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden en met de functie worden gemarkeerd.
OPMERKING: Onderstaande automaten zijn 80% nominaal.
Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤8
Nominale waarde van UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
Nominale waarde van UPS 120 kW 150 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5

Aanbevolen bout- en kabelschoenmaten voor UL

LET OP
risico op beschadiging van apparatuur
Gebruik alleen door UL goedgekeurde kabelschoenen voor compressie.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.

Koper – Kabelschoenen met één gat

Kabeldoorsnede Boutmaat Type kabelschoen Krimpgereedschap Matrijs
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L N.v.t. N.v.t.
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brown P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 White P66

Koper – Kabelschoenen met twee gaten

Kabeldoorsnede Boutmaat Type kabelschoen Krimpgereedschap Matrijs
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blue P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brown P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 White P66

Aluminium – Kabelschoenen met één gat

Kabeldoorsnede Boutmaat Type kabelschoen Krimpgereedschap Matrijs
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Gray P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Green P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Green P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Gold P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Tan P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Olive P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Ruby P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Red P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Blue P76

Aluminium - Kabelschoenen met twee gaten

Kabeldoorsnede Boutmaat Type kabelschoen Krimpgereedschap Matrijs
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Olive P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Ruby P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Red P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Blue P76
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?