990-5910F-004

Alarmmeddelelser

Skærmtekst Alvorlighed Beskrivelse Korrigerende handling
Aktiveringskode er ikke gyldig for UPS Kritisk Aktiveringskoden er ikke gyldig for UPS'en. Indtast en gyldig aktiveringskode.
Aktiveringskode mangler Kritisk Aktiveringskoden mangler. Indtast aktiveringskoden.
Teknisk kontrol af luftfilteret anbefales Informativ Luftfiltrene skal kontrolleres, da forebyggende vedligeholdelse anbefales. Luftfiltrene skal muligvis udskiftes.
Omgivelsestemperatur høj Advarsel Omgivelsestemperaturen er høj.  
Omgivelsestemperatur uden for tilladt afvigelse Advarsel Omgivelsestemperaturen er uden for tilladt afvigelse.  
Tilgængelig UPS-effekt lavere end konfigureret nominel effekt for UPS Advarsel Den tilgængelige strøm fra vekselretteren er lavere end den nominelle effekt for den konfigurerede UPS.  
Batterier aflades Advarsel Lasten trækker mere strøm, end UPS'en kan trække fra indgangen, så UPS'en trækker strøm fra batterierne.  
Batteriafbryder BB1 åben Advarsel Batteriafbryder BB1 åben.  
Batteriafbryder BB2 åben Advarsel Batteriafbryder BB2 åben.  
Batterikapaciteten er under det lavest tilladte niveau Advarsel Batterikapaciteten er ifølge UPS'ens nominelle effekt under det lavest tilladte niveau. Der er risiko for beskadigelse af batteriet. Omkonfigurer batteriet, og/eller tilføj batteri med større kapacitet.
Batteritilstanden er ringe Advarsel Batterikapaciteten er under 50 % Batterier skal udskiftes.
Batteritilstanden er svag Advarsel Batterikapacitet er mellem 50-75 %.  
Batterikonfiguration er forkert Advarsel Konfigurationen af indstillingerne for antal batterier i serie, antal celler i batteriet og nominel cellespænding stemmer ikke overens med UPS'ens batterispændingsinterval. Kontrollér og ret batteriindstillinger.
Batteriets normale ladestrøm overskrider forventet værdi Advarsel Batteriets normale ladestrøm overskrider den forventede værdi og er begrænset for at undgå ukontrolleret termisk reaktion. Kontrollér batteriet.
Batteridrift er under det minimalt acceptable Advarsel Batteriets kørselstid er under den konfigurerede acceptable minimumsværdi.  
Batteriet virker ikke korrekt Kritisk Et af batterierne virker ikke korrekt. Kontakt Schneider Electric.
Batterimodulets temperatur uden for tilladt afvigelse Advarsel Batterimodulets temperatur uden for tilladt afvigelse Kontakt Schneider Electric.
Temperatursensor for batterimodul fungerer ikke korrekt Advarsel Temperatursensoren for batterimodulet fungerer ikke korrekt. Kontakt Schneider Electric.
Batterimodultype ukendt Advarsel Batterimodulstypen er ukendt. Kontakt Schneider Electric.
Ventilation af batterirummet ude af funktion Advarsel Indgangskontakt indikerer, at ventilationen af batterirummet ikke virker korrekt.  
Batterispænding matcher ikke batterikonfiguration Kritisk Batterispændingen matcher ikke batterikonfigurationen Kontrollér og ret batteriindstillinger.
BMC-kommunikationen mistet - forbundet Advarsel Der er ingen kommunikationsforbindelse mellem styreenhed til batteriovervågning (BMC) og systemniveau-controlleren (SLC). Styreenhed til batteriovervågning (BMC) er tilsluttet. Kontakt Schneider Electric.
BMC-kommunikationen mistet - afbrudt Advarsel Der er ingen kommunikationsforbindelse mellem styreenhed til batteriovervågning (BMC) og systemniveau-controlleren (SLC). Styreenhed til batteriovervågning (BMC) er afbrudt. Kontakt Schneider Electric.
BMC-kommunikation ikke godkendt Advarsel Kommunikationsforbindelsen mellem styreenhed til batteriovervågning (BMC) og systemniveau-controlleren (SLC) er ikke godkendt. Kontakt Schneider Electric.
Forbindelse mellem neutral og jord mangler Advarsel Forbindelsen mellem neutral og jord mangler.  
IMB-afbryder lukket Advarsel Intern vedligeholdelsesafbryder IMB er lukket og forsyner lasten med ubeskyttet strøm fra bypass.  
MBB-afbryder lukket Advarsel Vedligeholdelsesbypassafbryder (MBB) er lukket, og lasten forsynes med ubeskyttet strøm fra bypass.  
RIMB-afbryder lukket Advarsel Ekstern vedligeholdelsesafbryder RIMB er lukket, og lasten forsynes med ubeskyttet strøm fra bypass.  
SIB-afbryder åben Advarsel Systemisolationsafbryder (SIB) er åben, og systemet kan ikke forsyne lasten.  
SSIB-afbryder åben Advarsel Indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) er åben, hvilket forhindrer statisk bypassdrift.  
UIB-afbryder åben Advarsel Enhedsindgangsafbryder UIB er åben, og UPS'en er forhindret i at køre med normal drift.  
UOB-afbryder åben Advarsel Enhedsudgangsbryderen UOB er åben, og UPS'en forhindres i at forsyne lasten.  
Bypassfrekvens uden for tilladt afvigelse Advarsel Bypassfrekvensen er uden for tilladt afvigelse. Kontrollér bypass-frekvens og indstillinger for bypass-frekvens.
Bypassfase mangler Advarsel Bypass mangler en fase. Kontrollér bypass. Kontakt Schneider Electric.
Bypassfasefølge forkert Advarsel Faserotationen på bypass er forkert. Kontrollér bypass. Kontakt Schneider Electric.
Bypassspænding uden for tilladt afvigelse Advarsel Bypass-spænding er uden for tilladt afvigelse og UPS er forhindret i at gå i den anmodede bypasstilstand.  
Ladestyrken er reduceret Informativ Batteriladeeffekt er reduceret. Indgangen for denne funktion er blevet aktiveret, eller indgangsstrømmen har nået maksimumgrænsen.
Nedlukning af lader på grund af høj batteritemperatur Advarsel Opladeren er blevet lukket ned på grund af høj batteritemperatur. Kontrollér batteritemperaturen.
Konfigureret nominel effekt for UPS overskrider nominel effekt for UPS-skab Kritisk Den konfigurerede UPS-mærkeeffekt er højere end mærkeeffekten for rammen. Kontakt Schneider Electric.
Bekræft tab af redundans og/eller overgang til tvungen statisk bypass Advarsel Der er trykket på Off-knappen til vekselretteren, og brugeren skal bekræfte at redundansen vil gå tabt og/eller at systemet vil overgå til tvungen statisk bypass. Bekræft eller afbryd ved hjælp af displayet.
Controllerboks deaktiveret Advarsel Controllerboksen er blevet deaktiveret af brugeren.  
Displaykommunikation mistet - forbundet Advarsel Der er ingen kommunikationsforbindelse mellem display og systemniveau-controller (SLC). Displayet er tilsluttet. Kontakt Schneider Electric.
Displaykommunikation mistet - afbrudt Advarsel Der er ingen kommunikationsforbindelse mellem display og systemniveau-controller (SLC). Displayet er frakoblet. Kontakt Schneider Electric.
Displaykommunikation ikke godkendt Advarsel Kommunikationsforbindelsen mellem display og systemniveau-controller (SLC) er ikke godkendt. Kontakt Schneider Electric.
Nødstopknap aktiveret Kritisk Nødafbryder (EPO) er aktiveret. Deaktiver nødstopkontakten (EPO).
Den eksterne batteriovervågning har registreret fejl Advarsel Indgangskontakt indikerer, at den eksterne batteriovervågning har registreret fejl.  
Overvågning af eksternt energilager: alarm på højt niveau Kritisk Indgangskontakt angiver, at overvågningen af eksternt energilager har registreret en alarm på højt niveau. Kontakt Schneider Electric.
Overvågning af eksternt energilager: alarm på lavt niveau Advarsel Indgangskontakt angiver, at overvågningen af eksternt energilager har registreret en alarm på lavt niveau. Kontakt Schneider Electric.
Eksternt signal slukker laderen: Aktiveret Advarsel Indgangskontakt til slukning af lader er aktiveret. Kontakt Schneider Electric.
Firmwareversionerne i parallelle UPS-enheder er ikke identiske Advarsel Firmwareversionerne i parallelle UPS-enheder er ikke identiske. Firmwaren i alle parallelsystemets UPS-enheder skal opdateres til samme version
Generel hændelse for parallelt system Kritisk Det parallelle system er ikke konfigureret eller virker ikke korrekt. Kontakt Schneider Electric.
Generator forsyner UPS Informativ Indgangskontakten viser, at en generator forsyner UPS'en.  
Jordfejl blev registreret Advarsel Indgangskontakt indikerer, at en jordfejl er blevet registreret. Kontakt Schneider Electric.
Højt niveau for batteritemperatur Advarsel Batteritemperatur er over alarmindstillingen. Kontrollér batteritemperaturen. Høj temperatur kan forkorte batteriets levetid.
Nedlukning på grund af høj batteritemperatur Kritisk Energilagringsovervågningen har registreret en batteritemperatur over nedlukningsgrænsen. Kontrollér batteritemperaturen.
Højeffektivitetstilstand er deaktiveret Informativ Højeffektivitetstilstand er deaktiveret fra en indgangskontakt.  
Overskridelse af grænse for høj fugtighed ved ekstern sensor Advarsel Grænsen for høj luftfugtighed er overskredet for den indbyggede miljømonitors sensor. Kontrollér miljøet.
Overskridelse af grænse for høj temperatur ved ekstern sensor Advarsel Grænsen for høj luftfugtighed er overskredet for den indbyggede miljømonitors sensor. Kontrollér miljøet.
IMB lukket i parallelt system med MBB Advarsel Intern vedligeholdelsesafbryder IMB er blevet lukket i parallelsystem med vedligeholdelsesbypassbryder MBB.  
IMB redundant overvågning fungerer ikke korrekt Advarsel De to redundante meldekontakter i den interne vedligeholdelsesafbryder IMB rapporterer ikke den samme status. Kontrollér meldekontaktens ledninger i den interne vedligeholdelsesafbryder IMB.
Ufuldstændig batteristreng registreret Advarsel Ufuldstændig batteristreng registreret. Tilføj manglende batterimodul(er).
Forkert 3-lederkonfiguration registreret Kritisk UPS'en må ikke fungere som et 3-ledersystem ved den konfigurerede UPS-systemspænding. Kontakt Schneider Electric.
Forkert konfiguration af styreenhed til batteriovervågning (BMC) registreret Advarsel Forkert konfiguration af styreenhed til batteriovervågning (BMC) registreret. Kontrollér, at adresse-id'er til styreenhed til batteriovervågning (BMC) er blevet tildelt korrekt, og at det konfigurerede antal modulære batteriskabe svarer til det installerede antal.
Forkert konfiguration af systemspænding registreret Kritisk Den konfigurerede UPS-systemspænding er ikke inden for det tilladte interval. Kontakt Schneider Electric.
Forkert UPS-basismodelnummer registreret Kritisk UPS-basismodelnummeret stemmer ikke overens med den installerede rammetype, strømmodultype og/eller statisk bypass-switchmodul (SBS). Kontakt Schneider Electric.
Forkert UPS-modelnummer registreret Kritisk UPS-modelnummeret stemmer ikke overens med UPS-basismodelnummeret. Kontakt Schneider Electric.
Indgangsfrekvens uden for tilladt afvigelse Advarsel Udgangsfrekvensen er uden for tilladt afvigelse. Kontrollér indgangsfrekvensen og indgangsfrekvensindstillingen.
Indgangsfase mangler Advarsel Indgang mangler en fase. Kontrollér indgang. Kontakt Schneider Electric.
Indgangsfasefølge forkert Advarsel Indgangsfaserotationen er forkert. Kontrollér indgang. Kontakt Schneider Electric.
Indgangspænding uden for tilladt afvigelse Advarsel Indgangsspænding er uden for tilladt afvigelse.  
Redundans for internt strømmodul mistet Advarsel Den konfigurerede interne strømmodulredundans er gået tabt, fordi der ikke er nok strømmoduler til rådighed. Tilføj flere strømmoduler.
Vekselretter er slået fra som følge af en brugeranmodning Advarsel Vekselretteren er slået fra som følge af en brugeranmodning.  
Vekselretterens udgang er ikke i fase med bypassindgang Advarsel UPS-vekselretterens udgang er ikke i fase med bypass.  
Last på UPS er over advarselsgrænse Advarsel Last på UPS er over advarselsgrænsen. Reducer last for systemet.
Mistede forbindelsen til ekstern sensor Kritisk Mistede forbindelsen mellem den lokale netværksstyringsgrænseflade og den indbyggede miljømonitor. Kontrollér miljøet.
Lavt niveau for batteritemperatur Advarsel Batteritemperatur er under alarmindstillingen.  
Overskridelse af grænse for lav luftfugtighed ved ekstern sensor Advarsel Grænsen for lav luftfugtighed er overskredet for den indbyggede miljømonitors sensor. Kontrollér miljøet.
Overskridelse af grænse for lav temperatur ved ekstern sensor Advarsel Grænsen for lav temperatur er overskredet for den indbyggede miljømonitors sensor. Kontrollér miljøet.
Overskridelse af grænse for maksimal fugtighed ved ekstern sensor Kritisk Grænsen for maksimal luftfugtighed er overskredet for den indbyggede miljømonitors sensor. Kontrollér miljøet.
Overskridelse af grænse for maksimal temperatur ved ekstern sensor Kritisk Grænsen for maksimal temperatur er overskredet for den indbyggede miljømonitors sensor. Kontrollér miljøet.
MBB redundant overvågning fungerer ikke korrekt Advarsel De to redundante meldekontakter i vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB rapporterer ikke den samme status. Kontroller meldekontaktens ledningsføring i vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB).
Overskridelse af grænse for minimal fugtighed ved ekstern sensor Kritisk Grænsen for minimumsluftfugtighed er overskredet for den indbyggede miljømonitors sensor. Kontrollér miljøet.
Overskridelse af grænse for minimal temperatur ved ekstern sensor Kritisk Grænsen for minimumstemperatur er overskredet for den indbyggede miljømonitors sensor. Kontrollér miljøet.
Blandede batterimærker på strengniveau registreret Advarsel Batterimodulerne i strengen er ikke af samme mærke. Sørg for, at batterimoduler i en streng er af samme mærke.
Blandede kommercielle referencer for batterimodul på systemniveau registreret Advarsel Blandede kommercielle referencer for batterimodul på systemniveau registreret. Sørg for, at alle installerede batterimoduler har den samme kommercielle reference.
Blandet batteriløsning registreret Advarsel UPS'en er konfigureret til en klassisk batteriløsning, men der registreres et eller flere batterimoduler. Sørg for, at der ikke er installeret batterimoduler.
Modulær batteriafbryder åben Advarsel Modulær batteriafbryder er åben.  
Kommerciel reference for modulært batteriskab ukendt Advarsel Kommerciel reference for modulært batteriskab er ukendt. Kontakt Schneider Electric.
Sikring i modulært batteriskab sprunget Advarsel Sikring i modulært batteriskab sprunget. Kontakt Schneider Electric.
Modulært batteris jævnstrømsrelæ åbent Advarsel Modulært batteris jævnstrømsrelæ åbent.  
Temperatur på modulær batteristreng uden for tilladt afvigelse Advarsel Temperatur på modulær batteristreng er uden for tilladt afvigelse.  
Temperatur på modulært batteri uden for tilladt afvigelse Advarsel Temperatur på modulært batteri er uden for tilladt afvigelse.  
Flere NTP-serverforbindelser aktiveret Advarsel Flere NTP-serverforbindelser er aktiveret. Deaktiver NTP-service.
Neutral forskydning registreret Advarsel Neutral forskydning registreret.  
NMC-kommunikation mistet - forbundet Advarsel Der er ingen kommunikationsforbindelse mellem netværksadministrationskort (NMC) og systemniveau-controller (SLC). Netværksadministrationskortet (NMC) er tilsluttet. Kontakt Schneider Electric.
NMC-kommunikation mistet - afbrudt Advarsel Der er ingen kommunikationsforbindelse mellem netværksadministrationskort (NMC) og systemniveau-controller (SLC). Netværksadministrationskortet (NMC) er frakoblet. Kontakt Schneider Electric.
NMC-kommunikation ikke godkendt Advarsel Kommunikationsforbindelse mellem netværksadministrationskort (NMC) og systemniveau-controller (SLC) er ikke godkendt. Kontakt Schneider Electric.
NMC-firmware er inkompatibel Advarsel Firmwareversionen af netværksadministrationskortet (NMC) er inkompatibel. Kontakt Schneider Electric.
Ingen strømmodul(er) til stede Advarsel Ingen strømmodul(er) til stede  
Ingen SBS til stede Advarsel Intet statisk bypass-switchmodul (SBS) er til stede.  
Ikke nok UPS-enheder klar til at tænde vekselretteren Advarsel En eller flere parallelle UPS-enheder er blevet anmodet om at aktivere vekselretteren, men ikke nok UPS-enheder er klar til, at systemet tænder vekselretteren. Tænd vekselretteren på flere UPS-enheder, og/eller kontrollér indstillingen påkrævede mindste antal parallelle UPS'er til forsyning af last.
Udgangsfrekvens uden for tilladt afvigelse Advarsel Udgangsfrekvensen er uden for tilladt afvigelse. Kontrollér udgangsfrekvensen og udgangsfrekvensindstillingen.
Udgangsspænding er uden for tilladt afvigelse Advarsel Udgangsspændingen er uden for tilladt afvigelse.  
Overbelastning på UPS som følge af for høj omgivelsestemperatur Advarsel Lasten overstiger den nominelle UPS-kapacitet ved kørsel i høj omgivelsestemperatur. Reducér lasten på systemet eller omgivelsestemperaturen.
Overbelastning eller kortslutning i UPS Advarsel Enten er lasten på over 100 % af den angivne kapacitet, eller også er der en kortslutning i udgangen. Reducér last på systemet, eller kontrollér, om der er sket en udgangskortslutning.
Parallelkommunikation mistet på PBUS-kabel 1 Advarsel PBUS-kabel 1 kan være beskadiget. Udskift PBUS kabel 1.
Parallelkommunikation mistet på PBUS-kabel 2 Advarsel PBUS-kabel 2 kan være beskadiget. Udskift PBUS kabel 2.
Parallel blandet driftstilstand Advarsel En eller flere parallelle UPS-enheder fungerer i batteridrift, mens andre fungerer i normal drift.  
Parallel redundans tabt Advarsel Den konfigurerede parallelle redundans er tabt, fordi udgangslasten er for høj, eller fordi der ikke er nok parallelle UPS-enheder til rådighed. Reducér lasten på systemet eller tilføj flere parallelle UPS-enheder.
Parallel enhed ikke til stede Advarsel UPS kan ikke kommunikere med parallel UPS %d. UPS-enheden kan være slukket eller PBUS-kabler kan være beskadiget. Kontakt Schneider Electric.
PMC-kommunikationen mistet - forbundet Advarsel Kommunikationsforbindelsen mellem strømmodulcontrolleren (PMC) og styreenheden (UC) er gået tabt. Strømmodulcontrolleren (PMC) er tilsluttet. Kontakt Schneider Electric.
PMC-kommunikationen mistet - afbrudt Advarsel Kommunikationsforbindelsen mellem strømmodulcontrolleren (PMC) og styreenheden (UC) er gået tabt. Strømmodulcontrolleren (PMC) er frakoblet. Kontakt Schneider Electric.
PMC-kommunikation ikke godkendt Advarsel Kommunikationsforbindelsen mellem strømmodulcontrolleren (PMC) og styreenheden (UC) er ikke godkendt. Kontakt Schneider Electric.
Strømmodul deaktiveret Advarsel Strømmodulet er deaktiveret.  
Strømmodulets blæser ude af funktion Advarsel Strømmodulet har en eller flere blæsere, der ikke fungerer. Blæserredundans mistet. Kontakt Schneider Electric.
Strømmodulets indgangstemperatur høj Advarsel Strømmodulets indgangstemperatur er høj.  
Strømmodulets indgangstemperatur uden for tilladt afvigelse Advarsel Strømmodulets indgangstemperatur er uden for tilladt afvigelse.  
Strømmodul ude af funktion Advarsel Strømmodul er ude af funktion. Udskift strømmodul eller kontakt Schneider Electric.
Strømmodul overophedet Kritisk Strømmodultemperaturen overstiger kritisk niveau.  
Fejl registreret ved overvågning af strømmodul Kritisk Strømmodulovervågning registrerede en fejl. Kontakt Schneider Electric.
Advarsel for batterimodulets temperatur Advarsel Strømmodultemperaturen overstiger advarselsniveau.  
Produkt ikke registreret Informativ Din UPS er ikke registreret. Registrer dit produkt.
RIMB redundant overvågning fungerer ikke korrekt Advarsel De to redundante meldekontakter i den eksterne vedligeholdelsesafbryder RIMB rapporterer ikke den samme status. Kontrollér meldekontaktens ledninger i den eksterne vedligeholdelsesafbryder RIMB.
SBS-modul deaktiveret Advarsel Det statiske bypass-switchmodul (SBS) er blevet deaktiveret af brugeren.  
Nominel effekt for SBS lavere end konfigureret nominel effekt for UPS Advarsel Den nominelle effekt i det statiske bypass-switchmodul (SBS) er lavere end den nominelle effekt i den konfigurerede UPS. UPS'ens nominelle effekt er blevet reduceret for at matche det statiske bypass-switchmoduls (SBS) nominelle effekt.  
SBSC-kommunikationen mistet - forbundet Advarsel Kommunikationsforbindelsen mellem den statiske bypass-switch-modulcontroller (SBSC) og styreenheden (UC) er gået tabt. Den statiske bypass-switch-modulcontroller (SBSC) er tilsluttet. Kontakt Schneider Electric.
SBSC-kommunikationen mistet - afbrudt Advarsel Kommunikationsforbindelsen mellem den statiske bypass-switch-modulcontroller (SBSC) og styreenheden (UC) er gået tabt. Den statiske bypass-switch-modulcontroller (SBSC) er frakoblet. Kontakt Schneider Electric.
SBSC-kommunikation ikke godkendt Advarsel Kommunikationsforbindelsen mellem den statiske bypass-switch-modulcontroller (SBSC) og styreenheden (UC) er ikke godkendt. Kontakt Schneider Electric.
Indstillingsfil ikke accepteret Advarsel Indstillingsfilen er ikke gyldig eller ikke beregnet til denne UPS.  
SLC i controllerboks fungerer ikke korrekt Kritisk Systemniveaustyreenheden (SLC) i controllerboksen fungerer ikke korrekt. Kontakt Schneider Electric.
Blæser for statisk bypass-switch er ude af funktion Advarsel Det statiske bypass-switchmodul (SBS) har en eller flere blæsere, der ikke fungerer. Blæserredundans mistet. Kontakt Schneider Electric.
Statisk switch ude af funktion Kritisk Statisk switch er ude af funktion. UPS er forhindret i at gå i statisk bypassdrift. Kontakt Schneider Electric.
Statisk switch-advarsel Advarsel Den statiske switch har brug for teknisk eftersyn, men er stadig fuldt funktionsdygtig. Kontakt Schneider Electric.
Synkronisering ikke tilgængelig – systemet er friløbende Advarsel UPS'en kan ikke synkronisere til bypass, den eksterne kilde eller det parallelle system.  
System låst i bypassdrift Kritisk Systemet låst i bypassdrift. Systemet har skiftet mellem vekselretter- og bypassdrift mere end 10 gange inden for 75 sekunder. Tryk på ON-knappen til vekselretteren for at skifte tilbage til normal drift.
Systemdriftstilstand – tvungen statisk bypass Kritisk Systemet er i bypasstilstand som følge af en kritisk hændelse eller en anmodning om at slå vekselretter fra.  
Systemdriftstilstand – vedligeholdelsesbypass Advarsel Systemlast forsynes via vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB).  
Systemdriftstilstand – slukket Kritisk Systemudgangsstrømmen er deaktiveret.  
Systemdriftstilstand – anmodet statisk bypass Advarsel Systemet er i bypass på grund af en kommando fra UPS-frontpanelet eller en brugerstartet softwarekommando, typisk for vedligehold.  
Systemdriftstilstand – statisk bypass-standby Kritisk Systemet er i statisk bypassstandbydrift som følge af en kritisk hændelse eller en anmodning om at slå vekselretteren fra.  
Teknisk kontrol anbefales Informativ Produktet og dets batterier skal kontrolleres, da forebyggende vedligeholdelse anbefales. Kontakt Schneider Electric.
Indgangs- og udgangstransformers temperatur for høj Advarsel Indgangs- og udgangstransformers temperatur for høj. Kontroller temperaturen på input- og/eller outputtransformeren.
UC-kommunikationen mistet - forbundet Advarsel Der er ingen kommunikationsforbindelse mellem styreenhed (UC) og systemniveau-controller (SLC). Styreenheden (UC) er tilsluttet. Kontakt Schneider Electric.
UC-kommunikationen mistet - afbrudt Advarsel Der er ingen kommunikationsforbindelse mellem styreenhed (UC) og systemniveau-controller (SLC). Styreenheden (UC) er frakoblet. Kontakt Schneider Electric.
UC-kommunikation ikke godkendt Advarsel Kommunikationsforbindelsen mellem styreenhed (UC) og systemniveau-controller (SLC) er ikke godkendt. Kontakt Schneider Electric.
UC i controllerboks fungerer ikke korrekt Kritisk Styreenheden (UC) i controllerboksen fungerer ikke korrekt. Kontakt Schneider Electric.
Ikke-understøttet UPS-skabstype registreret Kritisk Den registrerede UPS-rammetype understøttes ikke af den nuværende UPS-effektkonfiguration. Kontakt Schneider Electric.
Ikke-understøttet strømmodultype registreret Kritisk Den registrerede strømmodultype understøttes ikke af den nuværende UPS-effektkonfiguration. Kontakt Schneider Electric.
Ikke-understøttet SBS-modultype registreret Kritisk Det registrerede statisk bypass switchmodul (SBS) understøttes ikke af den nuværende UPS-effektkonfiguration. Kontakt Schneider Electric.
UOB redundant overvågning fungerer ikke korrekt Advarsel De to redundante meldekontakter i enhedsudgangsafbryderen UOB rapporterer ikke den samme status. Kontrollér meldekontaktens ledningsføring i enhedsudgangsafbryderen.
UPS låst i statisk bypasstilstand: Aktiveret Advarsel Indgangskontakt til UPS låst i statisk bypasstilstand er aktiveret.  
UPS - driftstilstand - batteri Advarsel I batteridrift som svar på et problem med indgangsstrøm eller pga. et skift fra eConversion.  
UPS-driftstilstand – batteritest Informativ I batteridrift som svar på en test af batteriernes ydeevne.  
UPS-driftstilstand – tvungen statisk bypass Kritisk UPS'en er i tvungen statisk bypass. Kontrollér aktive alarmer og hændelseslog for at få detaljer om, hvorfor UPS er i tvungen statisk bypass.
UPS-driftstilstand – vekselretter-standby Informativ UPS'en er klar til at gå i batteridrift, men afventer tilladelse fra systemet. UPS-udgangen er slået fra.  
UPS-driftstilstand – vedligeholdelsesbypass Advarsel UPS-last forsynes via vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB  
UPS-driftstilstand - slukket Kritisk Udgangsstrømmen er deaktiveret.  
UPS-driftstilstand – anmodet statisk bypass Advarsel UPS'en er i bypass på grund af en kommando fra UPS-frontpanelet eller en brugerstartet softwarekommando, typisk for vedligehold.  
UPS-driftstilstand – statisk bypass-standby Advarsel UPS'en er klar til at gå i statisk bypass, men afventer tilladelse fra systemet. UPS-udgangen er slået fra.  
Lasten på UPS'ens udgang er for lav til eConversion Informativ Lasten på UPS'ens udgang er for lav til eConversion. Forøg lasten på UPS'ens udgang eller deaktiver eConversion.
UPS-overvågning har registreret fejl Kritisk UPS-overvågning opdagede en fejl. Kontakt Schneider Electric.
Brugerdefineret indgang 1 aktiveret Informativ Brugerdefineret inputkontakt 1 er aktiveret.  
Brugerdefineret indgang 2 aktiveret Informativ Brugerdefineret inputkontakt 2 er aktiveret.  
Garantien udløber snart Informativ Garantien på produktet er ved at udløbe. Kontakt Schneider Electric.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?