990-91111K-004

Installer strømmodul(er)

FORSIGTIG
Tung last
Strømmoduler er tunge og kræver to personer til at løfte.
  • Et 20 kW strømmodul vejer 25 kg.
  • Et 50 kW strømmodul vejer 38 kg.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Installer altid strømmoduler startende med den nederste placering og opefter.
  1. Fjern skruen på hver side af den tomme strømmodulåbning. Fjern eventuel udfyldningsplade.
  2. Skub strømmodulet ind i åbningen.
  3. Skru skruen fast igen i hver side af åbningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?