990-91111E-023

Installere strømmodulen(e)

MERK: Installer alltid strømmoduler ved å starte nedenfra og opp.
  1. Fjern skruen på hver side av det tomme strømmodulsporet. Fjern avskjermingsplaten hvis aktuelt.
  2. Skyv strømmodulen inn i sporet.
  3. Monter skruen på nytt på hver side av sporet.
QR code for this page

Var dette til hjelp?