990-91111K-023

Spesifikasjoner for 480 V-systemer

Forsyningen for inngang og bypass må være «solid ground» WYE-transformatorer (kilder med nøytral direkte forbindelse til jord, som ikke kan brytes, vanligvis gjennom transformatorens midtpunk). Delta-forsyning er ikke tillatt for verken inngang eller bypass.

UPS-systemet må installeres som et separat avledet system. Lekkasjestrøm oppstår i krysskoplingen og systemjordingen.

Inngangsspesifikasjoner 480 V

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tilkoplinger Inngangstilkoplinger i system med en enkel forsyningskilde: 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE
Inngangstilkoplinger i system med to forsyningskilder: 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE
Inngangsspenningsintervall (V) 408–552
Frekvensintervall (Hz) 40–70
Nominell inngangsstrøm (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Maksimal inngangsstrøm (A)

31

46

61

76

91

121

152

182

227

Inngangstrømsbegrensning (A)

31

48

63

77

95

126

154

188

231

Inngangseffektfaktor 0,99 for last som er større enn 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %
Total harmonisk forvrengning (THDI) < 5 % ved 100 % last < 3 % ved 100 % last < 5 % ved 100 % last < 3 % ved 100 % last < 5 % ved 100 % last < 3 % ved 100 % last
Maksimal kortslutningsgrad 65 kA RMS
Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

MERK: For en UPS med N+1 strømmodul er inngangseffektfaktoren 0,99 ved 100 % last og den totale harmoniske forvrengningen (THDI) er <6 % ved full lineær last (symmetrisk).

Bypasspesifikasjoner 480 V

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tilkoplinger 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypasspenningsintervall (V) 432–528
Frekvensintervall (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)
Nominell bypasstrøm (A)

25

37

50

62

74

99

123

148

185

Nominell nøytral strøm (A) * 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Maksimal kortslutningsgrad 65 kA RMS
Beskyttelse Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s
Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 550 A, smelteintegral 52 kA2s

Utgangsspesifikasjoner 480 V

MERK: Antall utgangstilkoplinger må samsvare med antall inngangsledninger i et system med enkel forsyningskilde eller med antall bypassledninger i et system med to forsyningskilder.
UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tilkoplinger 3-leder (L1, L2, L3, G, GEC*) eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G)
Utgangsspenningsregulering Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Overbelastningskapasitet 150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)
Respons på dynamisk last ± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder
Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Frekvensregulering (Hz) 50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % (friløpssystem)
Synkronisert stigehastighet (Hz/sek) Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Total harmonisk forvrengning (THDU) < 1 % for lineær last
< 5 % for ikke-lineær last
Amplitudefaktor for last 2,5
Lasteffektfaktor Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner 480 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
  • Utløsingsforsinkelsen må settes til null på alle batteribryterne.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last* 80 %
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last 20 %
Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominell batterispenning (VDC) 32–48 blokker: 384–576 40–48 blokker: 480–576 35–48 blokker: 420–576 32–48 blokker: 384–576 40–48 blokker: 480–576
Nominell flytespenning (VDC) 32–48 blokker: 436–654 40–48 blokker: 545–654 35–48 blokker: 477–654 32–48 blokker: 436–654 40–48 blokker: 545–654
Maksimal boost-spenning (VDC) 720 for 48 blokker
Temperaturkompensasjon (per celle) –3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/ °C, for T < 25 °C
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) 32 blokker: 307 40 blokker: 384 35 blokker: 336 32 blokker: 307 40 blokker: 384
Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) * 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Rippelstrøm < 5 % C20 (5 minutters kjøretid)
Batteritest Manuell/automatisk (valgbar)
Maksimal kortslutningsgrad 10 kA
MERK: Støttet antall batteriblokker for en UPS på 60 kW med en N+1 strømmodul er 32–48 blokker.

Anbefalte kabelstørrelser 480 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 300 kcmil.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: To på inngangs-/utgangs-/bypassamleskinner; fire på DC+/DC– samleskinner og seks på N/G-samleskinner.

MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:

  • 90 °C ledere (75 °C terminering)

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

Utstyrsjordingsledere (EGC) er størrelsesbestemt i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.

MERK: Du må alltid dimensjonere kablene etter en UPS-klassifisering på 150 kW for utvidbar UPS (GVSUPS50K150GS).
MERK: Anbefalte kabelstørrelser og maksimalt tillatt kabelstørrelse kan variere for tilleggsprodukter. Ikke alle tilleggsproduktene støtter aluminiumskabler. Se installasjonsveiledningen som følger med tilleggsproduktet.
MERK: Kabelstørrelsene for DC som er angitt her, er anbefalinger. Følg alltid de spesifikke instruksjonene i dokumentasjonen til batteriløsningen for kabelstørrelser for DC og DC EGC, og kontroller at kabelstørrelsen for DC samsvarer med batteribryterklassifiseringen.
MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres tilsvarende, men ikke lavere enn faselederen.
MERK: 20–40 kW: DC kabler er dimensjonert i henhold til 32 batteriblokker. 50–100 kW: DC-kabler er dimensjonert i henhold til 40 batteriblokker.

Kopper

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Inngangsfaser (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
Inngang EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
Bypass EGC/utgang EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Nøytral (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Aluminium

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Inngangsfaser (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Inngang EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
Bypass EGC/utgang EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Nøytral (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC EGC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
MERK: For DC EGC-aluminiumskabler som brukes i parallelle installasjonsrør, må EGC være i full størrelse for å forhindre overbelastning eller utbrenning av kabler.
MERK: 80 % nominelle vernebrytere for UIB, UOB, MBB, SSIB.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 480 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig overstyring (Ii) settes til en høyere verdi enn 1250 A. Plasser etikett 885-92556 nær oppstrømsbryteren for å informere om faren.
  • For UPS-klassifisering 20–120 kW: I parallellsystemer med tre eller flere UPS-er, må det installeres en kretsbryter ved utgangen til hver UPS. Enhetsutgangsbryterens (UOB) øyeblikkelige overstyringsverdier (Ii) må ikke settes til en høyere verdi enn 1250 A.
  • For UPS-klassifisering 150 kW: I parallellsystemer med to eller flere UPS-er, må det installeres en kretsbryter ved utgangen til hver UPS. Enhetsutgangsbryterens (UOB) øyeblikkelige overstyringsverdier (Ii) må ikke settes til en høyere verdi enn 1250 A.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FORSIKTIG
Brannfare
  • Kople bare til en krets med spesifikasjonene nedenfor.
  • Kople til en krets med et maksimalt overspenningsvern på 250 A i grenkretsen i henhold til National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: For utvidbar UPS (GVSUPS50K150GS) må du alltid tilpasse oppstrømsbeskyttelsen etter en UPS-klassifisering på 150 kW.
MERK: Overspenningsvern skal leveres av andre og markeres med dets funksjon.
MERK: Kretsbryterne som er oppført ovenfor, er 80 % nominelle brytere.
UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
Brytertype HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr @ 6 Ir 0.5–16
li (x In) ≤8
UPS-klassifisering 60 kW 80 kW 100 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
Brytertype HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr @ 6 Ir 0.5–16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
UPS-klassifisering 120 kW 150 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass
Brytertype JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr @ 6 Ir 0.5–16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for UL

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Bruk bare UL-godkjente kabelsko med kompresjon.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Kobber – kabelsko med et hull

Kabelstørrelse Boltstørrelse Type kabelsko Krympetenger Matrise
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L NA NA
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Rød P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blå P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Grå P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Grå P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brun P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Grønn P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1 / 0-56-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Svart P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Oransje P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Lilla P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Gul P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 Hvit P66

Kobber – kabelsko med to hull

Kabelstørrelse Boltstørrelse Type kabelsko Krympetenger Matrise
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blå P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Grå P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brun P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Grønn P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Svart P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Oransje P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Lilla P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Gul P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 Hvit P66

Aluminium – kabelsko med ett hull

Kabelstørrelse Boltstørrelse Type kabelsko Krympetenger Matrise
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Grå P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Grønn P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Grønn P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Gull P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Tan P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Oliven P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Rubin P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 Hvit P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Rød P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Blå P76

Aluminum – kabelsko med to hull

Kabelstørrelse Boltstørrelse Type kabelsko Krympetenger Matrise
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Oliven P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Rubin P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 Hvit P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Rød P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Blå P76
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?