990-5910F-022

De ingangscontacten configureren

 1. Tik op Configuratie > Contacten en relais en selecteer het ingangscontact dat u wilt configureren.
 2. Selecteer een functie in de vervolgkeuzelijst voor het geselecteerde ingangscontact:
  Geen: Geen actie toegewezen aan dit ingangscontact. Generator voedt de UPS: Ingang om aan te geven dat de UPS door een generator wordt gevoed. U moet ook de reductie van de batterijlaadstroom selecteren wanneer de UPS door een generator wordt gevoed. Stel Batterijlaadvermogen tijdens voeding van generator in op 0% (geen laden van batterijen), 10%, 25%, 50%, 75% of 100% (volledig laden van batterijen). Batterijlaadvermogen tijdens voeding van generator kan alleen voor deze functie worden geselecteerd.
  Aardingsfout: Ingang om aan te geven dat er een aardingsfout is. Ventilatie in batterijruimte werkt niet: Ingang om aan te geven dat de ventilatie in de batterijruimte niet werkt. Wanneer de ingang actief is, gaat de batterijlader UIT.
  Gebruikergedefinieerd 1: Ingang voor algemeen gebruik. Externe batterijbewaking heeft fout gedetecteerd: Ingang om aan te geven dat de externe batterijcontrole een fout heeft gedetecteerd. Wanneer de ingang actief is, plaatst de UPS een alarm (geen andere actie).
  Gebruikergedefinieerd 2: Ingang voor algemeen gebruik. Hoge-efficiëntiemodus is uitgeschakeld: Als deze ingang is geactiveerd, kan de UPS niet overschakelen naar de hoge-efficiëntiemodus (ECO-modus en eConversion-modus) of de UPS verlaat de eventueel actieve hoge-efficiëntiemodi.
  Bewaking externe energieopslag detecteerde kleine storing: Ingang om aan te geven dat de bewaking van externe energieopslag een kleine storing heeft gedetecteerd. Extern signaal schakelt lader uit: Als deze ingang is geactiveerd, gaat de lader UIT bij een signaal van externe apparatuur, bijvoorbeeld bij een signaal van de externe energieopslag.
  Bewaking externe energieopslag detecteerde grote storing: Ingang om aan te geven dat de bewaking van externe energieopslag een grote storing heeft gedetecteerd. Temperatuur van transformator is te hoog: Ingang om aan te geven dat er een alarm voor een te hoge transformatortemperatuur is.
 3. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?