990-5910F-022

Overzicht van de gebruikersinterface

Display

Overzicht van het startscherm

 1. Startknop - tik op een willekeurig scherm op deze knop om terug te keren naar het startscherm.

 2. Hoofdmenuknop - tik hierop om de menu's op te roepen.

 3. Blindschemaknop - tik hierop om het blindschema op te roepen.

 4. Alarmstatussymbool - tik hierop om het logboek met actieve alarmen te openen.

U kunt op de uitgangs- of batterijvelden op het startscherm tikken om rechtstreeks naar de pagina's met gedetailleerde metingen te gaan.

Hoofdmenu


Tik in het beginscherm op de hoofdmenuknop om de menu's op te roepen.

Blindschema

Het blindschema past zich aan uw systeemconfiguratie aan. De hier weergegeven blindschema's zijn slechts voorbeelden.

De groene stroomlijn (grijs in de afbeelding) op het blindschema toont de stroomroute door het UPS-systeem. Actieve modules (omvormer, gelijkrichter, batterij, statische bypass-schakelaar enz.) hebben een groen kader en inactieve modules een zwart kader. Modules met een rood kader zijn niet bruikbaar of bevinden zich in een alarmtoestand.

In blindschema's voor parallelle systemen tikt u op de grijze UPS om het blindschema op UPS-niveau te bekijken.

OPMERKING: Het blindschema toont slechts één batterijschakelaar (BB), zelfs als er meer batterijschakelaars zijn aangesloten en geconfigureerd voor bewaking. Als een of meer bewaakte batterijschakelaars zich in de gesloten positie bevinden, wordt de batterijschakelaar op het blindschema weergegeven als gesloten. Als alle bewaakte batterijschakelaars zich in de open positie bevinden, wordt de batterijschakelaar op het blindschema weergegeven als open.

Voorbeeld van een enkel UPS-systeem - dubbele netvoeding

Voorbeeld van vereenvoudigd 1+1 parallel systeem – dubbele netvoeding

Voorbeeld van parallel systeem – dubbele netvoeding

Alarmstatussymbool

Het alarmstatuspictogram (grijs in de afbeelding) rechtsboven op het display verandert afhankelijk van de alarmstatus van het UPS-systeem.

Groen: Geen alarmen aanwezig in het UPS-systeem.
Blauw: Informatie(f)(ve) alarm(en) aanwezig in het UPS-systeem. Tik op het alarmstatuspictogram om het logboek met actieve alarmen te openen.
Geel: Waarschuwingsalarm(en) aanwezig in het UPS-systeem. Tik op het alarmstatuspictogram om het logboek met actieve alarmen te openen.
Rood: Kritiek(e) alarm(en) aanwezig in het UPS-systeem. Tik op het alarmstatuspictogram om het logboek met actieve alarmen te openen.

Menustructuur

 • Status

  • Ingang

  • Uitgang

  • Bypass

  • Batterij

  • Temperatuur

  • Parallel *

 • Logboeken

 • Besturing *

  • Bedrijfsmodus

  • Omvormer

  • Lader

  • Begeleide cycli

 • Configuratie *

  • UPS

  • Uitgang

  • Batterij

  • Hoge efficiëntie

  • Schakelaars

  • Contacten en relais

  • Netwerk

  • Modbus

  • Herinnering

  • Algemeen

  • Opslaan/herstellen

  • Status bijwerken

  • Verlaging belasting

 • Onderhoud

  • Zoemer

  • Statuslampjes

  • Schakelaarlampje

  • Batterij *

  • Autonomiekalibratie *

  • Batterijen vervangen *

  • UPS-rapport *

 • Statistieken

 • Info

 • Afmelden

 • Vlagknop - Zie De displaytaal instellen.

Sommige menu's bevatten meer submenu's dan in deze handleiding worden beschreven. Deze submenu's zijn grijs en alleen bedoeld voor gebruik door Schneider Electric om ongewenste impact op de belasting te voorkomen. Andere menu-items kunnen ook gedeactiveerd/verborgen zijn als ze niet relevant of nog niet uitgebracht zijn voor dit specifieke UPS-systeem.

Controllergedeelte

OPMERKING: Verwijder het voorpaneel om toegang te krijgen tot het controllergedeelte.

Vooraanzicht van het controllergedeelte

 1. Knoppen Omvormer ON/OFF

 2. USB-poorten*

 3. Universele I/O*

 4. Modbus-poort*

 5. USB Micro-B-poort*

 6. Netwerkpoort*

 7. Resetknop*

 8. Statuslampje van ingang*

 9. Statuslampje van omvormer*

 10. Statuslampje van uitgang*

 11. Statuslampje van bypass*

 12. Statuslampje van batterij*

 13. Stroomtoevoer voor display

 14. Displaypoort

 15. Servicepoort*

 16. Voor later gebruik

 17. Voor later gebruik

 18. PBUS 1*

 19. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?