990-5910F-025

Przywracanie ustawień zasilacza UPS z urządzenia USB

UWAGA: Zasilacz UPS może akceptować tylko ustawienia zapisane z tego samego zasilacza UPS. Ustawień zapisanych z innych zasilaczy UPS nie można użyć ponownie.
Ustawienia można przywrócić tylko, gdy zasilacz UPS pracuje w trybie obejścia serwisowego lub jest wyłączony.
UWAGA: Nie należy otwierać wyłącznika wejściowego jednostki UIB na końcu sekwencji wyłączania, ponieważ spowoduje to wyłączenie zasilania wyświetlacza.
  1. Zaznacz opcję Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Wyłącz system UPS lub Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Wyłącz zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
  2. Wybierz opcje Konfiguracja > Zapisz/przywróć .
  3. Otwórz panel przedni.
  4. Umieść urządzenie USB w jednym z portów USB zasilacza UPS.
  5. Wciśnij przycisk Przywróć, aby zastosować ustawienia zasilacza UPS zapisane na urządzeniu USB. Poczekaj, aż kontroler automatycznie uruchomi się ponownie.
    UWAGA: Nie wyjmuj urządzenia USB, dopóki nie zakończy się proces przywracania.
  6. Zaznacz opcje Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Uruchom system UPS lub Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Uruchom zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?