990-91111K-023

Endelig installasjon

 1. Monter toppdekselet på nytt:
  1. Hold toppdekselet i vinkel og skyv det inn på UPSen bakfra. Tappene på baksiden av toppdekselet må koples til sporene på baksiden av UPSen.
  2. Skyv toppdekselet ned foran.

   UPS sett bakfra

  3. Monter inn skruene igjen.

   UPS sett forfra

 2. Kontroller festingen av kabelskoene.
  FORSIKTIG
  fare for skade på utstyret
  Kontroller festingen av kabelskoene. Hvis kabelskoene beveger seg på grunn av trekking av kabler, kan bolten løsne.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
 3. Monter det gjennomsiktige dekselet.

  UPS sett forfra

 4. Monter den nedre frontplaten igjen.

  UPS sett forfra

 5. Kun for seismisk forankring:
  1. Monter det fremre seismiske forankringsbeslaget på UPSen med de medfølgende M8-boltene.
  2. Monter det fremre seismiske forankringsbeslaget på UPSen i gulvet. Bruk egnet maskinvare for gulvtypen. Hulldiameteren i det fremre forankringsbeslaget er ø18 mm.

  UPS sett forfra

 6. Senk de fremre og bakre nivelleringsføttene på UPSen med en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at UPSen står i vater (vannrett). Dette trinnet er ikke nødvendig for en UPS med seismisk forankring.

  UPS sett forfra

  FORSIKTIG
  Fare for velting
  Ikke flytt kabinettet etter at nivelleringsføttene er senket.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
 7. Kun for UL 924 og CSA C22.2 NO. 141-15 løsninger: Fyll ut etiketten på den nedre frontplaten med UPS-utgangseffekten i kW.
 8. Monter frontpanelet på UPSen igjen:
  1. Sett de to tappene i bunnen av frontpanelet i UPSen i skrå vinkel.
  2. Kople frontpanelremmen til UPSen igjen.
  3. Lukk frontpanelet og lås med de to låseknappene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?